Circulariteit

Dit is... circulaire economie

In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd, en waardevernietiging geminimaliseerd. Een nieuw economisch systeem waar we niet meer omheen kunnen. En dat willen we ook niet.

Dit zien we in de praktijk

Om ons heen gebeurt van alles met het thema circulariteit. Het is nog onduidelijk wat de definitie van een circulaire economie precies is. Concreet zien we dat partijen zoeken naar betere milieuprestaties van hun materialen en producten. Tegelijkertijd zoeken ze naar duurzamere economische prestaties.

Dit is onze visie

Circulariteit is geen hype, maar een broodnodige transitie naar een nieuw economisch systeem. Het vormt de basis voor een robuustere economie en een oplossing voor de druk die op het milieu en het klimaat rust.

Circulair ondernemen vereist een andere manier van denken. Door al bij de start van het project naar alle facetten van circulariteit te kijken, kun je verandering teweeg brengen. Alle collega’s moeten de circulaire denkwijze meenemen in elk project.

Dit is onze ambitie

We willen niet alleen de ontwikkelingen over circulariteit volgen, maar richting geven. We kunnen klanten helpen bij het concretiseren van circulariteit in hun bedrijfsvoering. Circulariteit moet een duidelijke plek krijgen in onze manier van werken en een integraal onderdeel zijn van al onze adviezen.

Veelgestelde vragen over circulariteit

  • Wat is circulariteit nou precies?
  • Wat is een circulair materiaal?
  • Wat is een schaduwprijs?

De antwoorden op deze veelgestelde vragen over circulariteit, en nog meer vragen en antwoorden, vind je op onze speciale pagina met veelgestelde vragen over circulariteit.

Team circulariteit

Het team bestaat uit: