Energie

Besparen van energie is op zich niet moeilijk. De kunst is om dat economisch rendabel te doen. Besparingen zijn mogelijk op het primaire proces van bedrijven, maar ook op het energieverbruik van gebouwen. We zijn gespecialiseerd in beide.

Energie Lees meer

Energie

Besparen van energie is op zich niet moeilijk. De kunst is om dat economisch rendabel te doen. Besparingen zijn mogelijk op het primaire proces van bedrijven, maar ook op het energieverbruik van gebouwen. We zijn gespecialiseerd in beide. De bundeling van installatietechnische, bouwkundige en milieutechnische expertise stelt ons in staat praktische, duurzame en integrale oplossingen te adviseren.

Realisatie tweetal zonneparken in Schagen

Bekijk project

Nieuwbouw Noorderparkbad Amsterdam

Bekijk project

De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

Bekijk project

Innovatieve varkensstal: het familievarken

Bekijk project

Realisatie zonnepark in Wieringerwerf, Noord-Holland

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht

Bekijk project

4e gymnasium Amsterdam: energieneutraal schoolgebouw

Bekijk project

Renovatie en restauratie Het Schip Amsterdam

Bekijk project

Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

Bekijk project

Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park

Bekijk project

Omgevingsvergunning tijdelijk R&D Solar Field

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

Maatwerk voor niet-standaard situaties

Energiebesparing is in de eerste plaats een technische opgave. Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in maatwerk voor niet-standaard situaties. We brengen verbeteringen aan in bestaande woon-, utiliteits- en industriegebouwen en verzorgen subsidiemaatregelen. Dat doen we in meerdere vakgebieden:

Energie in de bouw

Onze adviseurs hebben onder meer een slimme aanpak ontwikkeld voor de energiebesparing in grotere (nieuwbouw)projecten. We zijn gecertificeerd voor het afgeven van certificaten én maatwerkadviezen voor bestaande woning- én utiliteitsgebouwen.

We hebben de beschikking over meetapparatuur om bijvoorbeeld lichtintensiteit, temperatuur, vermogensafname en ventilatiedebiet te meten. Ook kunnen we bijvoorbeeld met een thermografische camera nagaan waar energie (warmte) in een proces of gebouw verloren gaat.

Onze werkzaamheden

  • Bepalen energieprestatiecoëfficiënt nieuwbouw (EPG-NEN 7120)
  • Bepalen energieconcepten om te voldoen aan de BENG-eisen
  • Advies voor nul op de meter-projecten (NOM)
  • Advisering energieprestatie bestaande bouw (BRL 9500)
  • Adviseren en begeleiden projecten Passief Bouwen (PHPP)
  • Verrichten van thermografisch onderzoek (NEN-EN 13187)
  • Meting van luchtdoorlatendheid van woningen en gebouwen (NEN 2686)
  • Opstellen en doorrekenen energieconcepten op stedebouwkundig niveau
  • Opstellen Energie- en Binnenmilieu Advies schoolgebouwen (EBA)

Energie in de industrie en het mkb

Het opstellen van de CO2-voetafdruk begint bij het inventariseren van de uitstoot die wordt veroorzaakt door energieverbruik. We hebben hiervoor een eigen berekeningsprogramma ontwikkeld. Dit is de eerste stap op de CO2-prestatieladder, in beheer bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De CO2-prestatieladder bevat vijf treden, met op elke trede CO2-reductiedoelstelling gericht op inzicht, reductie, transparantie en samenwerking. Hoe hoger de certificering, hoe groter het voordeel bij aanbestedingen.

Energieonderzoek

De Wet milieubeheer, onder andere het Activiteitenbesluit, bevat voorschriften over zorgplicht van energieverbruik. Het bevoegd gezag kan vragen om een energieonderzoek dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Naast deze onderzoeken verzorgen we ook energie-efficiencyplannen, onderdeel van de milieujaarrapportage.

Haalbaarheidsonderzoek

We kunnen onderzoeken of energiebesparingen technisch en economisch haalbaar zijn. Deze haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd door adviseurs die naast opleiding beschikken over een grote dosis praktijkervaring.

We kunnen de onderzoeksuitkomsten onderbouwen met analyses van gekalibreerde meetapparatuur en software. Ook werken we energiebesparende maatregelen nader uit, toegespitst op de specifieke situatie (maatwerk).

Erik Schepers

Adviseur

Bekijk medewerker

Erik de Jong

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Energie

Ga naar onze themapagina over windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie
Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie


Bekijk thema