Energie

Besparen van energie is op zich niet moeilijk. De kunst is om dat economisch rendabel te doen. Besparingen zijn mogelijk op het primaire proces van bedrijven, maar ook op het energieverbruik van gebouwen. We zijn gespecialiseerd in beide.

Energie Lees meer

Energie

Besparen van energie is op zich niet moeilijk. De kunst is om dat economisch rendabel te doen. Besparingen zijn mogelijk op het primaire proces van bedrijven, maar ook op het energieverbruik van gebouwen. We zijn gespecialiseerd in beide. De bundeling van installatietechnische, bouwkundige en milieutechnische expertise stelt ons in staat praktische, duurzame en integrale oplossingen te adviseren.

Realisatie tweetal zonneparken in Schagen

Bekijk project

Nieuwbouw Noorderparkbad Amsterdam

Bekijk project

De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

Bekijk project

Landgoed Zonneoord

Bekijk project

Zonnepark Warmenhuizen

Bekijk project

Omgevingsvergunning tijdelijk R&D Solar Field

Bekijk project

Innovatieve varkensstal: het familievarken

Bekijk project

Realisatie zonnepark in Wieringerwerf, Noord-Holland

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

Groot onderhoud 500 woningen Halve Maan Utrecht

Bekijk project

4e gymnasium Amsterdam: energieneutraal schoolgebouw

Bekijk project

Renovatie en restauratie Het Schip Amsterdam

Bekijk project

Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

Bekijk project

Studentenwoningen Johanna - Utrecht Science Park

Bekijk project

Zalmhaventoren, Rotterdam

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

Maatwerk in elke situatie

Energiebesparing is in de eerste plaats een technische opgave. Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in maatwerk in elke situatie. We brengen verbeteringen aan in bestaande woon- en utiliteitsgebouwen, kijken naar besparingen bij industriële processen, ondersteunen bij subsidieaanvragen en dragen bij aan de realisatie van hernieuwbare-energieprojecten

Energie in de bouw

Onze adviseurs hebben onder meer een slimme aanpak ontwikkeld voor de energiebesparing in grotere (nieuwbouw)projecten. We zijn gecertificeerd voor het afgeven van certificaten én maatwerkadviezen voor bestaande woning- én utiliteitsgebouwen.

We hebben de beschikking over meetapparatuur om bijvoorbeeld lichtintensiteit, temperatuur, vermogensafname en ventilatiedebiet te meten. Ook kunnen we bijvoorbeeld met een thermografische camera nagaan waar energie (warmte) in een proces of gebouw verloren gaat.

Onze werkzaamheden

 • Werkzaamheden conform de BRL 9500:
  • BENG-berekeningen conform de NTA 8800 ten behoeve van bijvoorbeeld een aanvraag omgevingsvergunning of energielabel
  • Registreren van door ons opgestelde BENG-berekeningen bij RVO
  • Bepalen Netto Warmtevraag-berekeningen voor de energieprestatievergoeding (EPV-regeling)
  • Advies om bestaande gebouwen energetisch te verbeteren aan de hand van bijvoorbeeld de NTA 8800 of op basis van onze kennis en ervaring
 • Advies voor nul op de meter-projecten (NOM)
 • Aanpassen EPC-berekeningen conform NEN7120
 • Adviseren en begeleiden projecten Passief Bouwen (PHPP)
 • Verrichten van thermografisch onderzoek (NEN-EN 13187)
 • Meting van luchtdoorlatendheid van woningen en gebouwen (NEN 2686)
 • Opstellen en doorrekenen energieconcepten op stedenbouwkundig niveau
 • Opstellen Energie- en Binnenmilieu Advies schoolgebouwen (EBA)

Energie in de industrie en het mkb

Zowel bij verplichtingen als bij eigen initiatieven rondom energieverbruik zorgen we voor functionele en realistische oplossingen.

Veelvoorkomende verplichtingen

 • Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML): de erkende maatregelen voor energiebesparing hebben als doel om op een makkelijke en praktische manier energiebesparing te halen. Voor 19 bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met maatregelen. Wij kunnen u helpen bij het vullen en uploaden van de maatregelenlijst.
 • Energie Efficiëntie Directive (EED): de energie-audit in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED) geeft inzicht in het actuele energieverbruik, evenals de besparingsmogelijkheden. We voeren energie-audits uit en verzorgen daarnaast ook energie-efficiencyplannen, onderdeel van de milieujaarrapportage. Zo voldoet uw onderneming vanuit het oogpunt van compliance.
 • Meerjarenafspraak (MJA3/MEE): deelname aan één van de - intussen verlopen -energieconvenanten gaf op sommige punten een invulling van of een vrijstelling voor een wettelijke verplichting. Nieuwe convenanten, gericht op CO2-reductie, zijn in ontwikkeling. We volgen de ontwikkelingen op de voet en kunnen in kaart brengen wat dit voor uw bedrijf of uw brancheorganisatie gaat betekenen.

Eigen initiatieven rondom energieverbruik

 • CO2-prestatieladder: wilt u zich als ondernemer certificeren op de CO2-prestatieladder? Dan is de eerste stap een inventarisatie van de CO2-uitstoot, veroorzaakt door energieverbruik. We hebben een berekeningsprogramma ontwikkeld om deze uitstoot inzichtelijk te maken.
 • Certificering ISO 50001: energiemanagement met ISO 50001 geeft invulling aan de structurele verbetering van het energieverbruik en daarmee aan kostenbesparing. Bovendien geeft certificering een vrijstelling voor de EED-verplichting. Wij kunnen u begeleiden in het certificeringstraject.
 • Begeleiding bij uitvoering reductiemaatregelen: we kunnen offertes voor u aanvragen en beoordelen.

De voordelen van onze dienstverlening

 • Met onze brede kennis over specifieke sectoren en vakgebieden bekijken we wat relevant en lonend is voor uw onderneming. Ook werken we energiebesparende maatregelen nader uit, toegespitst op uw specifieke situatie.
 • We onderzoeken of energiebesparingen technisch en economisch haalbaar zijn. De onderzoeksuitkomsten onderbouwen we met analyses van gekalibreerde meetapparatuur en software.
 • We nemen u het werk en de communicatie uit handen. Zo dienen we bijvoorbeeld de rapportage van de energie-audit in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en onderhouden het contact met de RVO, ook na indiening.

Erik Schepers

Adviseur

Bekijk medewerker

Erik de Jong

Adviseur

Bekijk medewerker

Hilko Van der Leij

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Energie

Ga naar onze energie-gerelateerde themapagina's

Windenergie en zonne-energie
Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie


Bekijk thema
Duurzame gebiedsontwikkeling
Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling


Bekijk thema