Windenergie en zonne-energie

We hebben de ervaring en expertise in huis voor de effectieve ontwikkeling van (grootschalige) wind- en zonne-energieprojecten. 

Compleet pakket - van locatiekeuze tot subsidieverlening

We kunnen integraal projecten op het gebied van wind- en zonne-energie realiseren. Van het eerste idee (ontwikkeling) tot de uitvoeringsfase (realisatie) en daarna (beheer). Dan komen zowel onze strategische- en procesmatige kwaliteiten, als ook onze inhoudelijke kennis het best tot hun recht. 

We analyseren mogelijke locaties, beoordelen de planologie, regelen de grondzaken (contracten), voeren milieuonderzoeken uit, verzorgen vergunningaanvragen, sloopmeldingen en vragen de subsidie SDE+ aan. Daarnaast voeren we projectmanagement, en kunnen we juridische ondersteuning leveren.

Ook is het natuurlijk mogelijk om ons een bepaald aspect te laten onderzoeken bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken, zoals bij windenergie geluid of slagschaduw. Dat doen we regelmatig.

Team wind en zon

De adviseurs in ons team kunnen zowel inhoudelijk als procesmatig de ondersteuning geven die nodig is om te komen tot inhoudelijk goed onderbouwde plannen en strategisch breed gedragen projecten. 

Ons team bestaat uit:

VOORLICHTING OVER WINDTURBINEGELUID

Naast onze inhoudelijke kennis over windturbineprojecten hebben we veel ervaring met de voorlichting over windturbinegeluid. We maakten onderstaande video over windturbinegeluid.

Hoevéél decibellen een windmolen produceert, is bekend en goed te berekenen. Maar het is vaak onduidelijk of windmolens geluidoverlast geven. Bezorgde omwonenden kunnen zich daar moeilijk een voorstelling bij maken. Ons team wind en zon maakt op bijeenkomsten het geluidniveau van windturbines hoorbaar en neemt vaak de zorgen weg.

Nieuwsbrief

Enkele keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met interessant nieuws over projecten op het gebied van wind- en zonne-energie. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen?
Klik hier om je aan te melden. 

Vorige edities nieuwsbrieven

Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 5, nummer 2
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 5, nummer 1
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 4, nummer 2
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 4, nummer 1
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 3, nummer 2
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 3, nummer 1
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 2, nummer 1
Nieuwsbrief windteam LBP|SIGHT | jaargang 1, nummer 1