Constans van Munster

Adviseur

06-33952906c.vanmunster@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Constans van Munster is senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

MULTIDISCIPLINAIRE PROJECTEN

Constans werkt sinds 2002 voor ons adviesbureau en is naast senior adviseur ook actief als projectmanager. Ze leidt multidisciplinaire projecten, waarbij ze specialisten aanstuurt en voor afstemming zorgt. Ze bewaakt de voortgang, de financiën en de kwaliteit. Ook voert ze overleg met interne en externe betrokkenen zoals adviesbureaus, overheden, milieuorganisaties of omwonenden.

DENKT EN STUURT MEE

Kenmerkend voor Constans van Munster is haar praktische inslag vanwege haar technische achtergrond. Vanaf de planfase denkt en stuurt ze mee en tuigt de benodigde (procedurele) organisatie op om tijdige realisatie mogelijk te maken. Daarbij let ze op de werkbaarheid en flexibiliteit voor de ondernemer. Dit is wat ze graag doet. Constans is kritisch, maar vooral oplossingsgericht. Ze houdt ervan om bijvoorbeeld bij milieueffectrapportages of vergunningaanvragen zaken strategisch maar toch helder op papier te zetten.

EXPERTISES

Constans van Munster heeft onder andere de volgende expertises:

  • omgevingsvergunningtrajecten (watergebonden) industriële bedrijven en afvalverwerkers
  • opstellen milieueffectrapportages, ruimtelijke onderbouwingen en vergunningen
  • communicatietrajecten omwonenden en milieuorganisaties
  • kwantitatieve risicoanalyses transportroutes weg, water, spoor, aardgas-/vloeistof­leidingen en industriële inrichtingen
  • diverse plantoetsingen voor bestemmingsplannen of voor het aspect Externe Veiligheid van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen