Daniël Verburg

Senior adviseur ruimtelijke ordening

“Met een pragmatische benadering van inhoud en proces realiseer ik uitvoerbare oplossingen voor onze opdrachtgevers.”  

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als senior adviseur ruimtelijke ordening ben ik betrokken bij diverse ruimtelijke bouw- en planschadeprojecten op onder meer het gebied van transformatie en wind- en zonne-energie. Verder adviseer en ontzorg ik opdrachtgevers bij uiteenlopende ruimtelijke procedures en juridische vraagstukken. Dat doe ik zowel voor het stedelijk als landelijk gebied.”

Hoe ga je te werk?

“Ik sta bekend om mijn integrale aanpak van de vakgebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid en projectmanagement. Met een pragmatische benadering van inhoud en proces realiseer ik uitvoerbare oplossingen voor onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld bij complexe ontwikkelingen op het raakvlak van ruimte en milieu (bij zowel vergunningverlening als handhaving). Verder heb ik een groot analytisch vermogen en veel kennis van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de (aanstaande) Omgevingswet. Met die kennis en het nodige maatwerk streef ik naar een optimale inpassing van projecten in de fysieke leefomgeving.”

Avatar

Daniël Verburg