Frans Houtkamp

Adviseur

06-53205249f.houtkamp@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Frans Houtkamp is senior adviseur op het gebied van geluidhinder, milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Na het afronden van zijn opleiding aan de Hogere Technische School in Amsterdam werkte hij enkele jaren als adviseur op het gebied van geluid, milieu en ruimtelijke ordening. Inmiddels heeft hij bijna 40 jaar ervaring in het werkveld.

STRATEGISCH EN OPLOSSINGSGERICHT

Kenmerkend bij de projecten van Frans is zijn aandacht voor een integrale benadering. Hij richt zich niet alleen op de inhoud van het vraagstuk, maar ook op het draagvlak voor de oplossing. Vaak zijn er bij zijn projecten zowel overheden als (meerdere) private partijen betrokken. Strategisch besef en politiek gevoel zijn hem dan ook niet vreemd. Nooit volstaat hij met het signaleren van problemen, altijd is hij oplossingsgericht bezig.

WERKVELD

De transformatie van de Noordelijke IJ-oevers in Amsterdam is een goed voorbeeld van zijn werkveld. Gedurende meerdere jaren heeft hij in opdracht van gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bedrijven meegeholpen aan de metamorfose van deze oude industriegebieden naar hoogwaardige, stedelijke woon-werkgebieden.

Nevenfuncties

Frans Houtkamp is redactielid van het blad Geluid. Ook is hij docent bij verschillende opleidingen.