Jeroen Hund

Senior adviseur ruimtelijke ordening

“Voor mij telt het resultaat voor de klant, maar ook het resultaat voor de omgeving.”

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Na het afronden van mijn opleiding Landschapsinrichting aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, tegenwoordig Van Hall Larenstein, ging ik in 1993 aan de slag bij ons bureau. Ik ben senior adviseur op het gebied van duurzaamheid en gebiedsontwikkeling.”

Hoe ga je te werk?

“Een realistische, gedragen aanpak vormt de basis voor mijn advieswerk en bij complexe ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Voor mij telt het resultaat voor de klant, maar ook het resultaat voor de omgeving. In projecten neem ik graag de rol van ‘gepassioneerd bescheiden’ projectregisseur op me. Ik heb daarbij oog en oor voor de belangen en posities van betrokken partijen. Met een praktische en pragmatische benadering werk ik aan een op de locatie toegesneden integrale aanpak. Kenmerkend daarbij zijn mijn grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor klanten en projecten.”

Jeroen Hund

Jeroen Hund