Meriël Huizer

Adviseur

06-45250023m.huizer@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Meriël Huizer is senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening. Na haar opleidingen Planologie en Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen is zij aan de slag gegaan bij LBP|SIGHT. Zij werkt sinds 2007 voor het adviesbureau. Als adviseur geeft ze sturing aan een grote diversiteit van projecten met een focus op transformatie en nieuwbouw in de stedelijke omgeving.

Meriël Huizer is een gecertificeerd BREEAM-NL Expert Gebiedsontwikkeling.

INTEGRAAL, UITGEBREID EN RUIMTELIJK

Kenmerkend voor de projecten van Meriël is haar wens om samen integrale oplossingen te bedenken voor complexe trajecten. Als adviseur ruimtelijke ordening is zij de verbindende factor tussen de uiteenlopende aspecten en actoren. Met haar uitgebreide kennis van o.a. de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de (aanstaande) Omgevingswet ontzorgt zij opdrachtgevers bij ruimtelijke vraagstukken in het stedelijk maar ook in het landelijke gebied.

PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN

Haar gedrevenheid en proactieve houding bij projecten zijn kenmerkende eigenschappen. Meriël wil het maximale voor haar opdrachtgevers bereiken.

Nevenfuncties

Naast haar werk bij LBP|SIGHT geeft zij regelmatig presentaties en cursussen over ontwikkelingen binnen haar vakgebied.