Paul Kindt

Vennoot, Adviseur

06-53701304p.kindt@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Paul Kindt is senior rentmeester en gespecialiseerd in grondeigendom, grondgebruik, ruimtelijke ontwikkelingen, vermogensbeheer en waarderingsvraagstukken. Hij is mede-eigenaar van LBP|SIGHT. Inmiddels zit hij bijna 30 jaar in het vak.

Paul is beëdigd rentmeester NVR, Register Taxateur Landelijk Vastgoed (LV) en ingeschreven bij Vastgoedcert en het NRVT.

BALANS EN GOEDE BORGING

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Paul Kindt is het beheer van landelijk vastgoed, waaronder landgoederen. Eén van de uitdagingen hierbij is het realiseren van nieuwe economische dragers, waarbij economie, cultuurhistorie en natuur- en landschapswaarden in een goede balans moeten blijven. Door de complexe wet- en regelgeving is hierbij een integrale aanpak vereist. 

Naast de inhoud besteedt Paul Kindt veel zorg aan het proces. Een goede borging van inhoud en proces leidt tot een succesvol project.

PERSOONLIJKE KENMERKEN

Paul Kindt is creatief, kan out of the box denken, kan goed omgaan met mensen, streeft naar maatwerk en hij heeft praktisch inzicht.

Nevenfuncties

Paul heeft een aantal nevenfuncties:

  • Bestuurslid van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De FPG is een belangenorganisatie voor het particuliere grondeigendom.

  • Voorzitter van de commissie Grond- en Pachtzaken. Deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de FPG.

  • Bestuurslid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

  • Gastdocent Taxatieleer bij Van Hall Larenstein, university of applied sciences.

  • Voorzitter van de Stichting Stevenskerk.

  • Lid van de Raad van Toezicht van Conexus en verantwoordelijk voor de portefeuille Vastgoed.