Peter Thoenes

Senior adviseur planontwikkeling en realisatie

“Dankzij mijn brede blik en mensgerichtheid kan ik  personen en zaken goed met elkaar verbinden.”  

Wat doe je bij LBP|SIGHT?

“Als projectmanager en senior adviseur creëer ik draagvlak voor projecten en gebiedsontwikkelingen, met behulp van goede plan- en procesvorming en goed omgevingsmanagement. Ik verbind inhoud en proces, waardoor projecten haalbaar, gewenst en duurzaam zijn. Kenmerkend voor mijn projecten zijn de complexiteit en vaak ook het overwinnen van maatschappelijke weerstand. Inhoudelijk zijn omgevingsmanagement, milieueffecten en milieueffectrapportage, ontgronding en delfstofwinning, grond-, weg- en waterbouw, afval en baggerspecie, windenergie, natuur en water onderwerpen waar ik me veel mee bezighoud.”

Hoe ga je te werk?

“Ik pak mijn projecten op een planmatige en vasthoudende wijze aan, met gevoel voor bestuurlijk, ambtelijk en lokaal stakeholdermanagement. Dankzij mijn brede blik en mensgerichtheid kan ik  personen en zaken goed met elkaar verbinden. In mijn projecten vervul ik de rol van adviseur, projectleider, projectmanager en directievoerder.”

Peter Thoenes