Wim Beentjes

Adviseur

06-53126786w.beentjes@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Wim Beentjes is senior adviseur op het gebied van bouwakoestiek. Wim werkt sinds 1998 voor ons adviesbureau.

KENNIS VAN BOUWAKOESTIEK

Kenmerkend bij de projecten van Wim Beentjes is de toepassing van zijn integrale kennis van de bouwakoestiek. Hij combineert daarbij zijn kennis van de Nederlandse en internationale normen en de bouwpraktijk. Met een praktische en pragmatische benadering stelt hij zijn kennis beschikbaar aan de wereld van de bouw, met name aan de woningbouw. Hij is kritisch en oplossingsgericht.

Nevenfuncties

Wim Beentjes is lid van verschillende commissies, zoals de Normcommissie Geluidwering in gebouwen, de begeleidingscommissie van de referentiedetails van SBR-CURned. Wim vertegenwoordigde Nederland in de Europese studiecommissies. Ook is hij docent van de cursus Bouwakoestiek van de SKB. De raad van Arbitrage en de geschillencommissie garantiewoningen schakelen hem in als onafhankelijk deskundige.