26 januari 2018

Bestemmingsplan Kerkewaard: veel belangen zien te combineren

De gemeente Neerijnen heeft het bestemmingsplan Kerkewaard vastgesteld. Daarmee is het licht op groen gezet voor de uitbreiding van dit bedrijventerrein uit de jaren zestig aan de Waal in Haaften. Het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken zijn door ons in samenwerking met de gemeente Neerijnen opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat het bedrijf Van Uden/Nedcargo haar activiteiten wil uitbreiden. Het bedrijf wil het warehouse verdubbelen; van 40.000 naar 80.000 vierkante meter. Verder moet er de mogelijkheid voor containeroverslag ter bevoorrading van het warehouse komen.

Bestemmingsplan Kerkewaard

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

BUITENDIJKS GEBIED

De uitbreiding vindt in buitendijks gebied plaats, langs de oever van de Waal. “De  omvang van het bestaande warehouse en de ligging aan een haven maakt dit een bijzondere situatie in het bedrijventerreinenbeleid van de regio en de provincie Gelderland”, zegt Paul van der Vleuten, adviseur milieu en omgevingsrecht.

PARTICIPATIETRAJECT: VEEL OVERLEG EN VOORLICHTING

Hij spreekt van ‘een uitdagend project’. “We moesten met veel uiteenlopende belangen rekening houden”, legt de specialist in veiligheid en hinder uit. De gemeenteraad heeft daarom gesteld dat bewoners en bedrijven betrokken moeten worden bij de goede inpassing van de plannen in de omgeving.”

COMBINEREN VAN BELANGEN

De uitdaging van deze participatie zat ‘m in het goed combineren van alle belangen. Het gaat dan over bedrijvigheid, wonen, recreatie, natuur en verkeersveiligheid. Van der Vleuten: “In het traject kwamen bewonersgroepen tegenover elkaar te staan, wat een impact heeft gehad op de mensen in de werkgroep en die de gemeenteraad niet onberoerd liet.”

Uiteindelijk is door de werkgroep een integrale gebiedsvisie aan de gemeenteraad aangeboden, waarin naast de plannen van Van Uden, een groene inpassing met recreatieve functies is opgenomen. Ook de in het gebied levende rugstreeppad kreeg een nieuwe leefplek.

NIEUWE FUNCTIE VOOR OUDE DIJK

De werkgroep kwam ook met een mooie kans: door de waterkering te verleggen van de bestaande (en inmiddels afgekeurde) Waalbandijk naar de nieuwe kade, kan de oude dijk een nieuwe functie krijgen. Van der Vleuten: “Hierover zijn we nu in gesprek met het Waterschap Rivierland en deze kansrijke optie wordt serieus bekeken.”

ADEQUATE VERGUNNINGEN

“Er zijn nog steeds zorgen bij de bewoners en de gemeente.”, aldus Van der Vleuten. “ Naast het bestemmingsplan gaan we nu werken aan adequate vergunningen, zodat nakoming van afspraken die in de werkgroep zijn gemaakt inzake de bedrijfsvoering voor Van Uden/Nedcargo goed is geborgd.”

Een mogelijkheid om de bezwaren weg te nemen, is om het hele gebied binnendijks te maken. Daarvoor moet de bestaande dijk dan wel worden verlegd.

Medewerkers (1)

Adviseur Paul  van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot