03 december 2020

Brandveiligheidscheck bij XL-testlocatie Rotterdam The Hague Airport

Eind november is de XL-coronatestlocatie op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in gebruik genomen. Een project waar snel schakelen, expertise, openheid en vertrouwen de sleutelwoorden zijn: in slechts 20 dagen na de start van de bouw was de testlocatie al klaar voor gebruik. Voor dit actuele en maatschappelijke project hebben we geadviseerd op het gebied van brandveiligheid.

XL-teststraat Rotterdam The Hague Airport

SNEL INSPRINGEN OP VOOR HANDEN ZIJNDE MOGELIJKHEDEN

De gemeente Rotterdam heeft ons de opdracht gegeven om een brandveiligheidscheck uit te voeren voor de XL-testlocatie. Siuhang Chan, brandveiligheidsadviseur was betrokken bij dit project: “We hebben gekeken naar de brandveiligheid, het veilig kunnen vluchten en de risicobeperking van branduitbreiding tussen het bouwobject en de omgeving. De basis voor dit alles is het Bouwbesluit.”

Het proces was volgens Siuhang uitdagend, omdat we snel moesten inspringen op mogelijkheden die voor handen waren. “Tijd was een schaars goed tijdens dit project. Daarom hebben we vanuit een heel praktische insteek onze adviezen en eisen op tafel gelegd. Zo hebben we voor de XL-testlocatie blusvoorzieningen gerealiseerd die normaal niet direct beschikbaar zijn op een open parkeerterrein.”

EEN GOEDE BASIS VOOR ANDERE TIJDELIJKE TESTLOCATIES

De aanpak van gemeente Rotterdam is om een goede basis neer te leggen voor andere tijdelijke testlocaties op het gebied van brand- en vluchtveiligheid. “We hebben snel met gemeente Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond geschakeld”, vertelt Siuhang. “De kennis die hieruit voortvloeit, wordt gedeeld met potentiële andere testlocaties. Zo is dit ook de basis voor de aanstaande XL-locatie op het parkeerterrein van Rotterdam Ahoy.”

Deze structurele aanpak leidt tot een samenwerking tussen verschillende gemeentes op het gebied van tijdelijke coronatestlocaties. Siuhang: “Je houd elkaar scherp via het delen van informatie, kennis en ervaring. Dit gebeurt op basis van vertrouwen en omdat je hetzelfde doel voor ogen hebt. Deze aanpak sluit aan op het thema participatie: een actueel thema dat ook gaat spelen bij de aanstaande Omgevingswet.”

ADVISEREN OP BASIS VAN REGELGEVING EN GEZOND VERSTAND

In ons advieswerk hebben we ook de GGD-eisen meegenomen voor het gebouw en de omgeving. “We hebben op verschillende niveaus alle scenario’s doordacht”, legt Siuhang uit. De basis hiervoor is natuurlijk de regelgeving, maar we zetten ook in op gezond verstand. “Zo moet de calamiteitenroute rondom het object vrij zijn van obstakels en toegankelijk zijn voor hulpdiensten. Zo proberen we situaties van conceptueel tot detailniveau door te denken.”

‘HEEL GOEDE SAMENWERKING EN VERTROUWEN’

De XL-testlocatie vraagt volgens Siuhang om een heel nieuwe vorm van adviseren. “In het voorjaar heb ik ook met gemeente Rotterdam gewerkt aan een extra zorglocatie voor coronapatiënten in de Ahoy-hallen. In beide projecten voor gemeente Rotterdam hadden we te maken met een continue stroom van prikkels en de noodzaak om snel te beslissen. Wat zijn de hoofdzaken qua risico’s? Wat is praktisch haalbaar? Dat vraagt om een heel goede samenwerking en vertrouwen in elkaar en elkaars expertise.”

XL-TESTLOCATIE ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

De XL-testlocatie, waar je de reguliere PCR-test en sneltesten kunt laten afnemen, ziet er anders uit dan veel reguliere testlocaties. Zo is de locatie ingericht met wandelroutes in plaats van een drive-through. De locatie is te bereiken met de auto, fiets of lopend.

Verder is de XL-testlocatie een aanvulling op de bestaande testlocaties, omdat het testbeleid wordt verruimd. De testlocatie is ook voor mensen zonder klachten die bijvoorbeeld uit de coronamelder-app komen of uit het bron- en contactonderzoek. Kijk hier voor meer informatie over de coronatests van GGD Rotterdam Rijnmond.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Siuhang Chan
Siuhang
Chan
Adviseur brandveiligheid en bouwfysica