17 maart 2022

BREEAM-certificaat Amare officieel vrijgegeven

Op 3 maart 2022 werd het BREEAM NL Nieuwbouw en Renovatie Oplevercertificaat voor Amare officieel vrijgegeven. Het cultuurhuis in Den Haag behaalde een score van 79,21 procent, goed voor een BREEAM Excellent-certificering. Erik de Jong, senior adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vertelt wat er allemaal bij de BREEAM-certificering van het eerste duurzaam gebouwde onderwijs- en cultuurcomplex van Nederland kwam kijken.

Cultuurhuis Amare - ©NOAHH

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

ONTWERPCERTIFICAAT VERSUS OPLEVERCERTIFICAAT

Erik: “Er zijn eigenlijk twee niveaus BREEAM-certificaten voor nieuwbouw: een ontwerpcertificaat en een oplevercertificaat. Het BREEAM-ontwerpcertificaat behaalde Amare al in 2017, met een score van 70,29 procent. Vanaf 2020 hebben we voor het oplevercertificaat de rol van BREEAM Expert-coördinator vervult in opdracht van de aannemer, bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw). Zo zorgde ik voor de voorbereiding en controle van alle benodigde stukken om te voldoen aan de BREEAM NL-richtlijnen en de aanlevering van deze stukken voor controle door de assessor. Daarvoor was ik ook vaak aanwezig op de bouwplaats, om bewijsstukken te verzamelen en snel te kunnen schakelen met Cadanz en de installateur HOMIJ. Tijdens het bouwproces werd een zogenaamd bespoke-traject doorlopen, omdat het niet standaard is om een gebouw met theaterfuncties te certificeren conform de BREEAM-beoordelingsrichtlijn. Op deze manier werd een op maat gemaakte beoordelingsrichtlijn opgesteld.”

Cultuurhuis Amare - ©Boele & van Eesteren

BREEAM EXCELLENT-CERTIFICAAT

BREEAM Excellent is de op een na hoogste score binnen het BREEAM-keurmerk met een ondergrens van 70 procent. Bij de hoogste score – namelijk Outstanding – is er sprake van een score van 85 procent of meer. Erik: “Met 79,21 procent schuurt Amare dus zelfs tegen een Outstanding-certificaat aan. En dat voor een gebouw van deze omvang, met zoveel combinaties van zalen en verschillende gebruikers! Er is bij het ontwerp al veel aandacht besteed aan een leefbare, energiezuinige en levensloopbestendige omgeving. Met name in de categorieën Energie, Water en Afval scoorde Amare veel credits. Bij energie moet je denken aan bijna 4.000 vierkante meter aan zonnepanelen, een WKO-bron en ledverlichting door het hele gebouw. Qua afval werd bijvoorbeeld een groot deel van het bouwafval gescheiden afgevoerd en gerecycled. Verder worden toiletten doorgespoeld met opgevangen hemelwater en wordt overtollig regenwater geïnfiltreerd in de bodem.”

Naast de standaardcredits behaalde Amare een innovatiepunt omdat het voldoet aan het ITs Totaal-keurmerk (Integrale Toegankelijkheid standaard). Erik: “Dat betekent dat het hele pand toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Inmiddels is dit een standaardonderdeel van de BREEAM 2020-richtlijn, maar toen Amare ontworpen werd – volgens de destijds geldende BREEAM 2014-richtlijn – was dit nog niet het geval.”

Cultuurhuis Amare - ©Boele & van Eesteren

FUNCTIES EN GEBRUIKERS

Als gebouw vervult het cultuurhuis veel verschillende functies. Erik: “Denk aan een bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie en een onderwijsfunctie, maar ook aan alle verschillende zalen en de ruimtes daaromheen. Al die ruimtes moeten afzonderlijk geregeld kunnen worden qua klimaat en verlichting, in combinatie met hoge akoestisch eisen. Het was uitdagend om aan alle eisen voor deze verschillende functies te voldoen. Ook het contact met gebruikers vond ik interessant. Zo trokken we als onderdeel van de bouwcombinatie op met Stichting Amare voor het schrijven van de gebruikershandleiding. Daarmee realiseerden we een praktische handleiding voor de gebruikers. Ook gaven we een presentatie voor de huurders, zoals het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium, over hoe zij rekening konden houden met de BREEAM-eisen bij de verdere inrichting van hun huisvesting.”

Beeldmateriaal: ©NOAHH en ©Boele & van Eesteren

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Erik de Jong
Erik
de Jong
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid