13 augustus 2018

BREEAM-NL-excellent voor distributiecentrum HelloFresh

Onlangs is het nieuwe distributiecentrum in Bleiswijk van maaltijdboxleverancier HelloFresh officieel in gebruik genomen. Het distributiecentrum omvat een oppervlakte van zo’n 21.000 m2 en heeft de duurzaamheidskwalificatie ‘BREEAM-NL Excellent’ behaald. LBP|SIGHT vervulde tijdens het hele traject in opdracht van Borghese Logistics de rol van BREEAM-NL-expertcoördinator.

HelloFresh

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

MAATREGELEN EN BEWIJSSTUKKEN

Eerst onderzochten we op welke wijze de beoogde kwalificatie ‘Excellent’ kon worden behaald. Vervolgens zagen we erop toe dat hiervoor de benodigde maatregelen werden getroffen, en dat deze maatregelen via bewijsstukken op een duidelijke wijze zijn aangetoond.

Verder ondersteunden we de aannemer Pleijsier Bouw met het verzorgen van alle BREEAM-NL-bewijsstukken. We verzamelden ook de bewijsstukken voor andere relevante credits, onder andere op het gebied van akoestiek en bouwfysica. Mede dankzij de inzet van alle betrokkenen is het BREEAM-NL ontwerpcertificaat met kwalificatie ‘Excellent’ behaald.

OVER HET DISTRIBUTIECENTRUM

Het gebouw omvat een groot gekoeld gedeelte waar de maaltijdboxen worden samengesteld. Ook is er een vriesgedeelte, zijn er verschillende kantoor- en bijeenkomstruimten en is er een expeditiegedeelte waar de vrachtwagens worden bevoorraad.

HelloFresh

MILIEU EN DUURZAAMHEID

In de ontwerp- en realisatiefase is op tal van onderdelen rekening gehouden met milieu en duurzaamheid. Zo is het distributiecentrum allereerst optimaal gesitueerd ten opzichte van het openbaar vervoer waardoor transportgerelateerde emissies en files worden beperkt.

Om een optimale werking van de installaties te waarborgen is de nodige aandacht besteed aan de prestatieborging van de installaties. Ook zijn tijdens de bouw zijn door aannemer Pleijsier Bouw een groot aantal maatregelen getroffen om de milieu-impact van de bouwplaats zo gering mogelijk te laten zijn.

Verder zijn bijvoorbeeld op het goed geïsoleerde gebouw 1.200 m2 zonnepanelen geplaatst voor een duurzame energieopwekking. Verder zijn op en rondom het gebouw diverse ecologische maatregelen getroffen, zoals kasten voor vogels en vleermuizen en een insectenhotel met 200 m2 beplanting.

Medewerkers (1)

Adviseur Henk Versteeg
Henk
Versteeg
Adviseur bouwfysica en bouwakoestiek, vennoot