11 april 2017

GIS-viewer maakt haalbaarheid windproject inzichtelijk

De haalbaarheid van de realisatie van een windpark is van veel factoren afhankelijk. Een geografisch informatiesysteem (GIS) maakt de kansen en belemmeringen van omgevingsfactoren in één oogopslag inzichtelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aspecten geluid, externe veiligheid en natuur.

GIS-viewer

INZICHT IN OMGEVINGSFACTOREN

We kunnen de relevante omgevingsfactoren opnemen in een speciaal voor u afgestemde GIS-viewer. In bovenstaand fictief voorbeeld ziet u in één oogopslag waar zich leidingen, hoogspanningsmasten, wegen, woningen en natuur bevinden.

WEERGAVE OP MAAT

Met deze weergave van ons geografisch informatiesysteem GIS brengen we de meest kansrijke (deel)gebieden in kaart. Zo kunt u de haalbaarheid van initiatieven voor windprojecten goed beoordelen. U kunt zelf verschillende aspecten van de kaart aan of uit zetten. Dit maakt het proces makkelijker en het beperkt de hoeveelheid schriftelijke rapportages.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

GIS EN DE NIEUWE OMGEVINGSWET

Bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat GIS een nog grotere rol spelen. Bereid u dus goed voor door nu al meer GIS-georiënteerd te werk te gaan.

Onze adviseurs vertellen u graag meer over onze GIS-viewer. Ook kunnen ze u goed begeleiden en adviseren over de haalbaarheid van uw windproject. Ons windteam heeft alle kennis en kunde daarvoor in huis.

Medewerkers (1)

Adviseur Priska van Binsbergen
Priska
van Binsbergen
Adviseur duurzaamheid, milieu en ruimte