Heleen Herbert treedt toe tot Raad van Commissarissen LBP|SIGHT

22-09-2017

Per 1 september is Heleen Herbert benoemd tot lid van onze Raad van Commissarissen. De inwoonster van Utrecht is commercieel directeur bij bouwbedrijf Heijmans. Ze maakt daar al ruim vijf jaar deel uit van de directie. Daarvoor was Herbert onder meer regiodirecteur bij de Nederlandse Spoorwegen.

Lees verder

Heleen Herbert treedt toe tot Raad van Commissarissen LBP|SIGHT

Passie voor gebouwde omgeving

“Toen LBP|SIGHT mijn pad kruiste, was ik direct geïnteresseerd”, zegt de nieuwe commissaris. “Net als bij Heijmans proef ik hier de passie voor de gebouwde omgeving. Die bepaalt hoe we invulling geven aan maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij onder meer aan energietransitie en de circulaire economie”, aldus Herbert. 

“Maar ook aan hoe we binnensteden leefbaar houden en het wonen betaalbaar. Allemaal superrelevante zaken, waarmee LBP|SIGHT zich dagelijks bezighoudt.” 

Liefde voor vakmanschap

De kennismaking met het bedrijf is Heleen Herbert tot nu goed bevallen. “Ik ben erg enthousiast over de liefde voor het vakmanschap die ik ben tegengekomen”, zegt ze. “Bij LBP|SIGHT werken mensen die echt bezig zijn om met partijen in de bouw tot oplossingen te komen.” Daarbij maakt het brede speelveld het bedrijf extra interessant, aldus Herbert. 

Verschillende verantwoordelijkheden 

Dat Heijmans een klant van ons is, levert absoluut geen probleem op, stelt de nieuwe commissaris. “Bij Heijmans houd ik me met heel andere zaken bezig dan keuzes maken tussen leveranciers en partners”, zegt ze. 

“En het spreekt voor zich dat ik me binnen LBP|SIGHT zal onthouden van een mening over Heijmans. Ik verwacht in generieke zin ook niet dat ik als commissaris met klanten te maken krijg. Er zijn dus geen dubbele belangen.” 

Herbert benadrukt dat ze als commissaris niet te dicht op de directie zal zitten. “De directie en de commissarissen hebben verschillende verantwoordelijkheden. De directie neemt beslissingen en de Raad van Commissarissen houdt toezicht. Dat moet vooral zo blijven.” 

Slimme vragen stellen 

Maar natuurlijk wil Heleen Herbert als commissaris wel van betekenis zijn. “Ik ga vooral vragen stellen”, zegt ze, “en ik hoop dat men dat slimme vragen vindt.” Daarin zit haar toegevoegde waarde, vindt ze. “Mijn vragen moeten het bedrijf inspireren de kennis en het aangeboren potentieel zo optimaal mogelijk te benutten.” 

De toekomst van het snel groeiende bedrijf ligt dus bij de directie, benadrukt Herbert. “Maar ik hoop wel, dat de focus blijft liggen op de toegevoegde waarde en relevantie”, aldus de commissaris. “Een zo hoog mogelijke omzet en volumegroei moeten naar mijn mening geen doel op zich worden.” 

Enthousiaste persoonlijkheid 

Hans Geleijns, directielid van LBP|SIGHT, is verheugd met de komst van Heleen Herbert naar de Raad van Commissarissen. “We raakten toevallig een keer in gesprek en dat was een plezierige kennismaking”, zegt hij. “Toen later de Raad van Commissarissen in beeld kwam, werd die eerste indruk alleen maar bevestigd.” 

Geleijns noemt de nieuwe commissaris ‘iemand met een krachtige, prettige, open en enthousiaste persoonlijkheid’. “Die rol past precies in onze Raad van Commissarissen. Dat vonden mijn collega-directieleden en vennoten ook direct.”

Advies nodig?

Heeft u advies nodig over een van onze expertises? Neem dan contact met ons op! We helpen u graag. 

Contact
Bezoekadres:
Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 1475
3430 BL Nieuwegein

030-2311377
Stuur ons een e-mail