17 januari 2023

Jeannette Levels benoemd tot kwartiermaker duurzame bouw Zuid-Nederland

Om de enorme bouwopgave in het zuiden van ons land aan te pakken, zet ENZuid – een strategisch samenwerkingsverband van acht triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg – in op duurzame en circulaire bouw. Om de programmatische aanpak hiervan aan te jagen, heeft ENZuid Jeannette Levels, senior adviseur duurzaamheid, benoemd tot kwartiermaker.

Circulair bouwen als speerpunt

In de drie provincies zijn op dit moment verschillende lokale ontwikkelmaatschappijen en kennispartijen actief. Jeannette: “Deze partijen proberen in kleinere delen van de regio economische activiteiten te stimuleren. Daarbij wordt ook veel samengewerkt met Duitsland en België. Het doel is onder andere om circulair bouwen uit te rollen als een van de speerpunten. Maar de lokale partijen hebben allemaal een ander beeld bij circulair en duurzaam bouwen. Daar komt bij dat er al veel gebeurt op dit gebied. Er is daarom behoefte aan een gezamenlijke aanpak van de regio’s, provincies, ontwikkelmaatschappijen en kennisorganisaties in Zuid-Nederland.”

Jeannette Levels kwartiermaker ENZuid

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Werken aan een gezamenlijke aanpak

In een eerder interview met ENZuid benoemde Jeannette al dat elke sector zijn eigen strategieën en filosofieën heeft als het gaat om innovatie en verduurzaming. Deze sluiten niet altijd op elkaar aan. Het is daarom zaak om sectoren en processen met elkaar te verbinden om samen te innoveren.

Jeannette: “Eind 2022 vroeg ENZuid mij: hoe werken we het best toe naar een gezamenlijke aanpak? Mijn voorstel was om eerst te kijken of we concrete projecten kunnen samenvoegen. Er lopen verschillende Europese subsidieprogramma’s, zoals Interreg Nederland-Vlaanderen, waar men bestaande projecten wil indienen. De eerste stap naar een succesvolle samenwerking is in mijn ogen een samenhangend verhaal creëren: waarom willen we duurzaam en circulair bouwen? Waarom moeten we daarin samenwerken? Als we dit vervolgens koppelen aan succesvolle projecten – zoals demo’s bouwen, materialenhubs en biobased bouwen – kunnen we iedereen meekrijgen en op een nieuwe manier met elkaar in gesprek gaan.”

Plannen 2023

Voor 2023 is een programmatische aanpak opgesteld met een duidelijke missie, doelstelling, uitkomst en KPI’s. Jeannette: “In maart staan de Provinciale Statenverkiezingen op het programma. Daarna zit men waarschijnlijk tot na de zomervakantie aan de onderhandelingstafel. In die periode wil ENZuid het programma organiseren, zodat het mee kan worden genomen in de coalitieonderhandelingen. Vervolgens moet in september 2023 duidelijk zijn of een coalitie de verdere meerjarige aanpak gaat ondersteunen.”

Als kwartiermaker geeft Jeannette handen en voeten aan bovenstaande activiteiten. Zij wordt daarbij ondersteund door collega’s Gerwin Beukhof en Ilanit van ’t Sant. Jeannette werkt in opdracht van het directieoverleg ENZuid en wordt ondersteund door een speciaal gevormd kwartiermakers-team van clusters, regio’s en provincies in Zuid-Nederland. Lees meer over de benoeming op de website van ENZuid of neem voor meer informatie contact op met Ilanit via i.vantsant@lbpsight.nl of 06-12102195.

Medewerkers (2)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot
Adviseur Ilanit van 't Sant
Ilanit
van 't Sant
Projectondersteuner