LBP|SIGHT steeds breder betrokken bij de ontwikkeling van gebied Rotsoord/De Trip

19-03-2019

Als er één gebied in Utrecht-stad hevig in ontwikkeling is, dan is dat wel Rotsoord/De Trip. In dit jarenlang wat verpauperde gebied wordt nu gewoond, heeft zich veelzijdige horeca gevestigd en er zijn innovatieve bedrijven gekomen. De adviseurs van LBP|SIGHT zijn bij al deze ontwikkelingen nauw betrokken en blijven dat de komende jaren ook.

Lees verder

LBP|SIGHT steeds breder betrokken bij de ontwikkeling van gebied Rotsoord/De Trip

Het gebied tussen het centrum van de stad en de wijk Hoograven lag er vele jaren verwaarloosd bij. Van wonen was niet of nauwelijks meer sprake, de meeste bedrijven waren vertrokken en het aantal leegstaande panden was groot. Aan onderhoud werd bijna niet gedaan, waardoor de kwaliteit van het gebied zienderogen minder werd.

Een stuk florissanter

Intussen is de situatie nu, begin 2019, een stuk florissanter: mede door advies, onderzoek en begeleiding door onze adviseurs. Voor zowel wonen, horeca als bedrijvigheid is het gebied veel aantrekkelijker geworden.

“Rotsoord/De Trip heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan”, zegt Hans Geleijns. Hij heeft zich als directielid bij ons bureau nauw met de ontwikkelingen in het gebied bemoeid. “Is zo’n kwaliteitsomslag eenmaal gemaakt, dan zie je dat er een vliegwieleffect ontstaat. Waar particulieren en ondernemers vroeger met een boog om het gebied heen liepen, willen ze er nu graag deel van uitmaken.”

Inzet van veel disciplines 

Oude en leegstaande bedrijfshallen maken in hoog tempo plaats voor huisvesting voor vooral starters en studenten. “En ook de meeste winkels, cafés en restaurants die er komen, zijn gericht op een stedelijk en jong publiek”, vertelt Hans. Vanwege de breedheid van functies en eisen in het gebied konden de adviseurs van LBP|SIGHT de afgelopen jaren vrijwel alle disciplines van ons bureau inzetten.

Studentenwoningen

Een voorbeeld van de ontwikkeling van Rotsoord/De Trip was de oplevering afgelopen zomer van 232 studentenwoningen in het complex Keramus. “We waren al eerder betrokken geweest bij het woningbouwproject De Trip, waarna we ook een integrale en adviserende rol bij het realiseren van Keramus kregen”, vertelt Monique van Bemmelen, adviseur op het gebied van geluid.

“Omdat we vanaf het begin bij dit project werden betrokken, konden we sturen en bijsturen op onder meer brandveiligheid en geluid en ook een goede basis leggen voor de ruimtelijke bestemmingsplanprocedures.” Naast op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid onderzochten onze adviseurs ook het lawaai van het weg- en nabijgelegen treinverkeer. “We beschikken binnen ons bedrijf nu eenmaal over enorm veel kennis en expertise”, aldus Monique, “en die verzamelde know how kwam hier erg goed van pas.”

Horeca: akoestische consequenties

Dat brede spectrum aan disciplines kon ook bij andere ontwikkelingen in het gebied Rotsoord/De Trip worden ingezet. “Denk maar aan de woningbouwprojecten De Briljant, De Helling en De Kade”, zegt Hans Geleijns. “En aan de herbestemming van de oude watertoren. Daarin zitten nu kantoren en werkruimtes, een zzp-centre, ateliers en bovenin een restaurant.”

Op de begane grond van de watertoren bevindt zich een terras en ook elders in het gebied heeft zich horeca gevestigd met dikwijls een terras voor de deur. “Dat heeft natuurlijk akoestische consequenties”, vult Hans aan, “zeker omdat in het gebied ook wordt gewoond.” Die mogelijke overlast (en ook die van laad- en losactiviteiten van popcentrum Tivoli De Helling) wisten onze adviseurs op te lossen door technische maatregelen en een uitgekiende aanpak van de ruimtelijke ordening.

Onderzoek naar brandveiligheid

En nog zijn onze adviseurs niet klaar in Rotsoord/De Trip. “Het nieuwste project waarbij we nauw zijn betrokken, is de bouw van het boetiekhotel Moxy”, vertelt Hans. “Dat komt recht tegenover NS-station Vaartsche Rijn, op de hoek van De Helling.”

De opbouw van het pand bestaat uit een modulair houten bouwsysteem, dat nog niet eerder in Nederland is toegepast. “Wij hebben onderzocht of dat systeem wel aan de Nederlandse regelgeving voor brandveiligheid voldoet”, zegt Geleijns. “En verder voerden we een bezonningsonderzoek voor dat project uit.”

Begonnen met verduurzaming

De bemoeienissen van LBP|SIGHT met Rotsoord/De Trip begonnen alweer jaren geleden. Toen adviseerden we bij de verduurzaming van het oude pand waarin vele decennia de Pastoe-meubelfabriek was gevestigd. “Nu zitten daar sinds 2016 een deel van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en een aantal kleine creatieve bedrijven”, licht Hans toe. “Maar je ziet dat we sindsdien alleen maar breder bij de ontwikkeling van dit interessante gebied zijn betrokken. En het werk is nog lang niet af.”