20 maart 2015

LBP|SIGHT viert 45-jarig bestaan: cadeau aan de omgeving

LBP|SIGHT bestaat 45 jaar en grijpt deze gelegenheid aan om de directe omgeving een cadeau aan te bieden. Het bureau gaat een initiërende, adviserende en coördinerende rol spelen bij het transformeren van het kantorengebied Rijnhuizen in Nieuwegein naar een gebied voor wonen, werken en recreëren.

AANTREKKELIJK GEBIED MET GEMENGDE FUNCTIES

Namens de directie van LBP|SIGHT maakte ing. Hans Geleijns tijdens een brainstormbijeenkomst eerder deze week bekend dat het bureau zich de komende jaren met zijn brede expertise wil inzetten om van Rijnhuizen een aantrekkelijk gebied met gemengde functies te maken.

“Daarbij is het belangrijk de leegstand op te heffen en overbodige kantoren te transformeren tot woningen”, zei Geleijns. “Maar ons ambitieniveau ligt op een hoger niveau. Op basis van het toepassen van uiteenlopende vormen van duurzaamheid willen we dat Rijnhuizen een klimaat- en milieuneutraal gebied wordt. Die component voegen we toe aan de bestaande gemeentelijke gebiedsvisie, net als het verder ontwikkelen, toetsen en experimenteren met onder meer kennis, processen en de format gebiedscan. Verder nemen we een actieve rol ter stimulering van het proces richting de realisatie van Mooi Rijnhuizen”.

45-jarig bestaan LBP|SIGHT

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

EXPERTISECENTRUM

Maar ook na het jubileumjaar blijft LBP|SIGHT betrokken bij de voortgang in de vorm van het Expertisecentrum Mooi Rijnhuizen, waarin gelegenheid wordt geboden tot stage- en afstudeeronderzoeken voor met name HBO- en WO-studenten.

We willen met onze expertise dus een belangrijke rol spelen in de opgave waarvoor we met zijn allen staan, aldus Geleijns.

LBP|SIGHT spant zich de komende periode in om te komen tot een verdere uitwerking van het samenwerkingsverband. Dat doet het bureau in samenspraak met de stakeholders (eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en andere betrokkenen), de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht, Energy Science en de lokale energiecoöperatie E-lekstroom.

45-jarig bestaan LBP|SIGHT

DUURZAAMHEID IN RIJNHUIZEN

Op de bijeenkomst, in het kantoor van LBP|SIGHT, bogen vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, eigenaren en gebruikers van kantoren en externe deskundigen (onder wie ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en deskundigen uit de wereld van duurzame energie) zich over de toekomst van Rijnhuizen.

Dit gebied kampt met grote leegstand (zo’n 40 procent) in de kantoren. De komende vijftien tot twintig jaar moeten kantoren worden getransformeerd of gesloopt ten faveure van woonfuncties en moeten ook nieuwe huizen worden gebouwd, maar moeten ook zaken als een betere ontsluiting via bruggen, wegen en water worden aangepakt. Ook de bestaande infrastructuur en de verdere openbare ruimte moeten worden verbeterd.

Daarbij is duurzaamheid een centraal thema, zei Hans Geleijns, dat we in allerlei aspecten willen laten terugkomen, bijvoorbeeld in de energievoorziening.

De bijeenkomst vormde de officiële aftrap van een langdurig proces. Over ongeveer twee maanden komen de betrokken partijen opnieuw bijeen. Tot die tijd werken ze de plannen en ideeën die nu naar boven zijn gekomen, verder uit.

DE GESCHIEDENIS – 45 JAAR LBP|SIGHT

In 1970 richtten ir. Wim Lichtveld en ir. Piet Buis het bureau LBP op, dat vooral adviseerde op het gebied van lawaaibestrijding, akoestiek en bouwfysica. In de loop van de jaren daarna ontwikkelde LBP ook gezaghebbende expertise in milieu en ruimtelijke ordening. In 2010 ontstond LBP|SIGHT uit de fusie tussen LBP en het in 1987 opgerichte SIGHT, een vooraanstaand adviseur op het gebied van ruimte en milieu. Geleijns: “De afgelopen vijf jaar is gebleken, dat het samenvoegen van zoveel kennis en deskundigheid een gelukkige greep is geweest. Dus ook dat vieren we in 2015. En uiteraard houden we onze relaties op de hoogte van de ontwikkelingen rond Rijnhuizen en wat we dit jaar verder nog gaan doen.”

Medewerkers (1)

Adviseur Hans Geleijns
Hans
Geleijns
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot