Levenscyclusanalyse voor plafondophangsystemen van Saint-Gobain API

05-11-2015

Saint-Gobain API uit Harderwijk heeft voor al haar typen plafondophangsystemen een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren door LBP|SIGHT uit Nieuwegein. Daarmee is Saint-Gobain API de eerste in Nederland die op deze manier de milieu-impact voor deze productgroep in kaart brengt.

Lees verder

Levenscyclusanalyse voor plafondophangsystemen van Saint-Gobain API

Representatieve data

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de keuze voor producten of bouwmethoden. De verwachting is dat in de toekomst zelfs eisen gesteld worden aan de totale milieubelasting van producten in gebouwen. Door hier nu al onderzoek naar te doen, toont Saint-Gobain API zich voorloper in de markt. 

Bovendien biedt deze analyse een concreet voordeel voor gebouwontwerpers. De specifieke data van de LCA zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Door deze gegevens in te voeren in bouwsoftware, kan direct de gehele milieubelasting van het gebouw worden doorberekend. 

René Kraaijenbrink, adviseur duurzaamheid bij adviesbureau LBP|SIGHT: ‘Tot voor kort bevatte de NMD alleen generieke gegevens van plafondophangsystemen, maar deze waren niet getoetst. Daarom wordt de milieubelasting van deze systemen met 30 procent verhoogd, bij wijze van correctie. Vanaf nu kunnen gebouwontwerpers de specifieke data van Saint-Gobain API ophangsystemen, voor zowel gesloten als vrijhangende plafonds, invoeren. Deze zijn wel representatief .’

Inzicht in milieubelasting 

Saint-Gobain API wil graag inzicht creëren in de milieubelasting van haar producten. ‘Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel,’ licht Jan-Dirk Heesbeen, product manager bij Saint-Gobain API, toe. ‘Het was daarom een logische stap om eerst te onderzoeken waar we staan met onze producten. Vervolgens kunnen we hier conclusies aan verbinden en nagaan of we het productieproces nog meer kunnen verbeteren. We voorzien namelijk dat duurzaamheid steeds belangrijker en misschien doorslaggevend wordt in de keuze voor producten. Met de LCA maken we ons klaar voor de toekomst.’

De LCA is uitgevoerd door adviesbureau LBP|SIGHT. ‘Het is goed om te zien dat Saint-Gobain API het belang van duurzaamheid en het communiceren van transparante milieudata inziet en daar nu al in investeert’, meent adviseur René Kraaijenbrink. 

‘Tegenwoordig is inzicht in milieubelasting een pluspunt. We kennen ook al praktijkvoorbeelden waarbij de duurzaamheid van producten direct meeweegt in de keuze voor een specifiek product. Dan kan het zelfs zo zijn dat producenten die geen LCA hebben laten uitvoeren, straks achterlopen en hierdoor opdrachten mislopen.’ 

Nationale Milieudatabase 

De gegevens van de LCA die Saint-Gobain heeft laten uitvoeren, zijn terug te vinden in de Nationale Milieu Database (NMD). Deze kunnen in de ontwerpfase gebruikt worden om de milieubelasting van het gehele gebouw te berekenen. Dit is bijvoorbeeld interessant voor projecten waarbij een bepaalde BREEAM-score wordt nagestreefd. 

‘Exacte gegevens hebben de absolute voorkeur’, weet Kraaijenbrink. ‘Voor plafondophangsystemen is nu een generieke waarde opgenomen in de NMD. Deze generieke waarden zijn ongetoetst en er ligt geen LCA onderzoek ten grondslag aan de dataverzameling. De gegevens komen dan ook voort uit ‘expert guesses’. Vanwege de onzekerheid wordt de milieubelasting van deze producten met 30 procent verhoogd, bij wijze van correctie.

In de LCA van de producten van Saint-Gobain API zijn alle noodzakelijke aspecten conform de Nederlandse bepalingsmethode wel onderzocht en in kaart gebracht. Dit geldt zowel voor de gesloten als steeds vaker toegepaste vrijhangende akoestische plafonds. Deze specifieke data die nu zijn opgenomen in de NMD worden dus niet gecorrigeerd. Daarmee heeft een gebouwontwerper al een voordeel.’ In het geval van de plafondophangsystemen is de keuze voor de producten van Saint-Gobain API ook nog eens de meest gunstige binnen de productgroep.

Saint-Gobain API is in Nederland marktleider in hoogwaardige ophangsystemen voor plafonds. In een modern en efficiënt productiebedrijf in Harderwijk ontwikkelt en produceert het bedrijf al tientallen jaren topproducten voor de afbouwsector, waaronder verschillende varianten van de Quick-Lock plafondophangsysteem. Saint-Gobain API is onderdeel van de Ceiling Division van de Franse multinational Saint-Gobain die in 2015 zijn 350-jarig jubileum viert; 350 redenen om in de toekomst te geloven. Gesteund door zijn ervaring en capaciteit om voortdurend te blijven vernieuwen, ontwerpt, produceert en distribueert Saint-Gobain, wereldleider op het gebied van leefomgeving en de bouw, hoogwaardige materialen en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen die groei, energie-efficiëntie en milieubescherming stellen. Saint-Gobain had in 2014 een omzet van €41 miljard, is gevestigd in 64 landen en heeft bijna 180.000 medewerkers.