06 juli 2021

Maak kennis met ons team Parametrisch Ontwerpen

Elli, Paul en Sierd: drie van de in totaal vijf adviseurs van team Parametrisch Ontwerpen. Een team dat werkt aan ‘het betere ontwerp’ van een bouwwerk. “Parametrisch ontwerpen maakt het mogelijk om veel sneller echt waardevolle resultaten te genereren”, zo vat Sierd het bondig samen. In dit artikel vertellen de drie adviseurs over parametrisch ontwerpen en hoe dit hun werk beïnvloedt.

Team parametrisch ontwerpen

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

PARAMETRISCH ONTWERPEN: WAT IS DAT EIGENLIJK?

Om uit te leggen wat parametrisch ontwerpen precies inhoudt, maakt Sierd de vergelijking met het ontwerp van een schoen. “Wanneer je een schoen in verschillende maten ontwerpt, werk je met één parameter. Dat is de maat van je voet. Op basis hiervan sleutel je aan alle elementen waaruit de schoen bestaat. Bij parametrisch ontwerpen werken we met veel parameters tegelijk én met verschillende varianten van die parameters. Hiermee voer je berekeningen uit om tot het gewenste antwoord te komen.”

“Daarbij is de kracht van deze methode dat je veel breder naar de vraag kunt kijken”, vult Elli aan. “Stel, er zijn plannen voor een nieuw te bouwen project. Dan is één van de vraagstukken: wat is de invloed van dat project op de bezonning op gevels in de omgeving? Om dit uit te zoeken, nemen we in het parametrisch model de bestaande omgeving mee en bepalen in overleg met de architect of ontwikkelaar het volume van het te bouwen project. Veranderen we tijdens de parametrische analyse de gebouwvorm? Dan zien we direct het effect van die vorm op de bezonningsduur op de naburige gevels. Op die manier kunnen we de gebouwvorm zo optimaliseren dat kan worden voldaan aan de gewenste bezonning in de omgeving.”

HOE BEÏNVLOEDT PARAMETRISCH ONTWERPEN JULLIE WERK?

Elli ziet door parametrisch ontwerpen en parametrisch analyseren een duidelijke verschuiving van meer reactief werken naar actief beïnvloeden. “Eerder waren we vooral aan het inschatten en het toetsen. Nu beïnvloeden we het ontwerp actief en optimaliseren het. De bijdrage die we op deze manier aan het ontwerp kunnen leveren, geeft veel voldoening.”

En er is binnen ons bureau veel ruimte om deze methode in te zetten. Paul: “We zijn begonnen met daglichtberekeningen en kunnen dit nu toepassen op alle vakgebieden waar dit van meerwaarde kan zijn. Bezonningsstudies dus, maar bijvoorbeeld ook akoestiek en brandscheidingen. Op basis van wat de opdrachtgever belangrijk vindt, sleutel je weer aan andere variabelen. Daarom overleggen we veel met deze partij. Zo krijg je de vraag achter de vraag helder en kun je tot het beste resultaat komen.”

WAAR ZIT VOOR JULLIE DE UITDAGING IN HET WERKEN MET DEZE METHODE?

De grootste uitdaging zit volgens de drie adviseurs in het ‘met minder werk betere resultaten genereren’. Sierd: “Parametrisch ontwerpen vraagt om een heel andere denkwijze. Je richt het analysemodel zo in, dat je er veel meer relevante en interessante informatie uit kan halen. Dit leidt tot een waardevoller resultaat, omdat je ook het gebied eromheen mee kan nemen. Zo kun je bijvoorbeeld iets zeggen over hoe het écht gesteld is met het binnenklimaat van een gebouw.”

Daarbinnen heeft de adviseur veel meer vrijheid om de analyse in te richten zoals hij of zij dat zelf wil. “Kennis vormt hierbij het fundament”, benadrukt Elli. “Op basis daarvan beslis je welke variabelen van belang zijn en hoe je het model vormgeeft. Maar het is ook een proces waarin je, juist omdat het zulk maatwerk is, je creativiteit heel goed kwijt kunt.”

AAN HET WOORD WAREN…

  • Elli Theodoridou, adviseur op het gebied van bouwfysica
  • Paul van der Aa, adviseur op het gebied van bouwakoestiek en bouwfysica
  • Sierd Tilma, adviseur op het gebied van brandveiligheid en bouwfysica

MEER WETEN OVER LBP|SIGHT EN PARAMETRISCH ONTWERPEN?

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen bij het optimaliseren van (ontwerp)keuzes op onze disciplines zoals bouwfysica, bouwakoestiek en brandveiligheid? Neem contact op met Sierd, Elli of Paul.

Adviseurs (3)

Adviseur Sierd Tilma
Sierd
Tilma
Adviseur brandveiligheid
Adviseur Elli Theodoridou
Elli
Theodoridou
Adviseur bouwfysica
Adviseur Paul  van der Aa
Paul
van der Aa
Adviseur bouwakoestiek en bouwfysica