Maak nog dit jaar gebruik van de STEP-subsidie voor verduurzaming huurwoningen

15-02-2018

Woningverhuurders (particuliere verhuurders en woningbouwcorporaties) moeten zich haasten, als ze nog gebruik willen maken van de STEP-subsidie. Deze overheidsregeling voor het verduurzamen van bestaande huurwoningen loopt eind dit jaar af. “We weten nu welke regeling we hebben. Of er weer zo’n mooie subsidieregeling komt, weten we niet”, zegt Erik de Jong. “Terwijl de woningen van de corporaties in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben.”

Lees verder

Maak nog dit jaar gebruik van de STEP-subsidie voor verduurzaming huurwoningen

Erik is bij ons adviseur op het gebied van onder meer energie en duurzaam bouwen. “Afgelopen jaren hebben we al meerdere corporaties ondersteund rond deze subsidie”, aldus De Jong. “Om ervoor in aanmerking te komen moeten  uiteraard gegevens worden aangeleverd. Daarvoor bezochten wij woningen, stelden energie-indexen op en stelden maatregelen voor verbetering vast.” Er is door de overheid 395 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Inmiddels (stand per 1 februari) is hiervan ruim 284 miljoen verleend aan verschillende verhuurders. Er is dus nog 111 miljoen subsidie beschikbaar.

Ontzorgen

Adviseurs van LBP|SIGHT deden een aantal keren namens de corporaties ook de subsidieaanvragen. “Dat is alles bij elkaar een hele administratieve rompslomp”, zegt De Jong. “Maar wij ontzorgen de medewerkers van de corporaties daarbij graag.”

In het begin liep de STEP (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) stroef, vertelt Erik. “Dat kwam deels, doordat niet alle corporaties en particuliere verhuurders de regeling kenden.” Die onbekendheid is er nu wel van af. “Maar ze hikken nog steeds vaak ook tegen het vele werk aan. En dat is zonde, want er valt met deze subsidie veel geld te halen.”

Kosten flink reduceren

Met het verduurzamen van woningen zijn dikwijls hoge investeringen gemoeid, weet de adviseur. “Maar met de STEP kun je die kosten flink reduceren”, zegt hij. “De subsidie kan per woning oplopen tot wel € 9.500,-“, aldus De Jong. “Dan praat je over een energetisch heel slechte woning die wordt gerenoveerd tot een nul op de meter woning. Maar enkele duizenden euro’s per verduurzaamde woning zitten er altijd wel in”, zegt hij. “En je zult maar een complex hebben van honderd woningen of meer.”

Naar:EI <  0,40
EI 0,60
EI 0,80
EI 1,20
EI <  1,40
Van:
EI 1,41 < 1,80€ 4.800,-€ 3.600,-€ 2.800,-€ 1.500,-
EI 1,81 < 2,10
€ 6.200,-€ 4.800,-€ 3.600,-€ 2.800,-€ 1.500,-
EI 2,11 < 2,40
€ 7.200,-€ 6.200,-€ 4.800,-€ 3.600,-€ 2.800,-
EI 2,41 < 2,70
€ 8.300,-€ 7.200,-€ 6.200,-€ 4.800,-€ 3.600,-
EI  > 2,70
€ 9.500,-€ 8.300,-€ 7.200,-€ 6.200,-€ 4.800,-

Wij helpen aanvragers graag

De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij RVO.nl. Die rijksdienst is eindverantwoordelijk voor de regeling. De aanvraag moet aan allerlei eisen voldoen. “Zo mag de Energie-Index niet ouder zijn dan zes maanden”, legt De Jong uit. “Daarmee wordt voorkomen, dat oudere maatregelen alsnog worden meegesubsidieerd. Maar nogmaals: wij helpen de aanvragers graag.”

 STEP loopt af

Zoals gezegd loopt de STEP-subsidie eind dit jaar af. “Er zal best iets anders voor in de plaats komen”, zegt de adviseur van LBP|SIGHT. “Maar we weten niet of die regeling beter wordt dan de huidige. Dus is mijn advies: maak nog zo veel mogelijk gebruik van de STEP. Daarmee immers weten de corporaties en particuliere verhuurders waaraan ze toe zijn.”