15 januari 2019

Nieuwe KNMI-data voor berekening geluidcontouren van windturbines

Eind 2018 heeft het KNMI de nieuwe windgegevens voor het berekenen van geluidcontouren van windturbines beschikbaar gesteld. Deze gegevens maken het mogelijk om nauwkeuriger te berekenen wat de gemiddelde geluidbelasting van een windturbine op de omgeving is. We gebruiken de nieuwe data bij verschillende berekeningen voor windparken.

Nieuwe KNMI-data voor berekening geluidcontouren

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

GELUIDCONTOUREN NODIG VOOR VERGUNNINGAANVRAAG

De nieuwe gegevens zijn belangrijk voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van windturbines. Hiervoor moet je namelijk de geluidcontouren van de windturbine(s) berekenen. Dit gebeurt op basis van gegevens van het KNMI over windsnelheden van de afgelopen jaren. De geluidcontouren geven aan wat de geluidbelasting is van het windpark op de omgeving.

NAUWKEURIGER GELUIDCONTOUREN BEREKENEN

Met de nieuwe windgegevens kun je nauwkeuriger berekeningen maken, omdat de gegevens over een langere periode bekend zijn: van 2004 – 2013 in plaats van 2004 – 2008.

Voor de SDE+ subsidieregeling ontwikkelde de KNMI al in 2014 nieuwe winddata waarmee je specifieker de geluidbelasting van windturbines kunt berekenen. De windsnelheidsverdelingen in de winddata zijn bepaald op basis van de locatie en ashoogte van de windturbine: nu van 20 tot 260 meter in plaats van de eerdere 80 tot 120 meter. Ook is hierbij onderscheid gemaakt tussen dag, avond en nacht.

GEVOLGEN VOOR AL VERLEENDE VERGUNNINGEN

De nieuwe windgegevens hebben geen gevolgen voor al verleende vergunningen voor windparken. Wel hebben ze beperkte gevolgen op de bij de vergunningverlening berekende geluidcontouren.

Meer weten?
Bekijk voor meer informatie het artikel over de geluidberekening bij windturbines van de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland.

Medewerkers (1)

Adviseur Jos  Wiegman
Jos
Wiegman
Adviseur ruimtelijke ordening