19 maart 2020

Omgevingsvergunning R&D Solar Field verleend

De gemeenteraad van het Noord-Hollandse Schagen is afgelopen maand akkoord gegaan met het verlenen van een omgevingsvergunning aan onderzoeksinstituut ECN-TNO voor de aanleg van een zonnepark in Sint Maartensvlotbrug. Wij verzorgden de gehele aanvraag en ruimtelijke onderbouwing voor het verlenen van de vergunning.

Omgevingsvergunning R&D solar field

AFWIJKEN VAN BESTEMMINGSPLAN

Onze adviseur Daniël Verburg (vooral actief op het gebied van ruimtelijke ordening en projectmanagement) is al een kleine drie jaar bij het project betrokken. Het afgelopen half jaar liep de procedure rond het verkrijgen van de vergunning. Die was nodig, omdat op de locatie een agrarische bestemming rust. Dus moest van het bestemmingsplan worden afgeweken.

INNOVATIEVE ONDERZOEKEN

ECN-TNO gaat op de locatie, pal naast één van zijn vestigingen, diverse innovatieve onderzoeken doen naar de werking en effectiviteit van zonnepanelen. “Dit is een belangrijk project vanwege het waarmaken van de Nederlandse ambities op het gebied van duurzaamheid”, zegt Daniël. “Nederland loopt nog steeds gigantisch achter op de duurzaamheidsdoelstellingen, dus is het goed dat dit soort innovatieve projecten van de grond komt.”

‘PROCEDURE GOED AFSTEMMEN’

Voordat de vergunningsaanvraag de deur uit kon, moest Daniël een hoop werk verzetten. “We hebben alle juridische, stedenbouwkundige, milieukundige en beleidsvoorwaarden getoetst”, vertelt hij. “Daarvoor moesten allerlei documenten worden verzameld, de landschappelijke inpassing worden onderbouwd, tekeningen gemaakt, noem maar op. En natuurlijk was het belangrijk de hele procedure goed af te stemmen met de gemeente Schagen, die uiteindelijk de vergunning moest verlenen.” De provincie Noord-Holland was al eerder akkoord gegaan.

PILOTPROJECT

Eén van de voorwaarden om de omgevingsvergunning te verlenen was dat het om een  tijdelijk onderzoeksproject zou gaan. “Het is een pilotproject voor 25 jaar”, zegt Daniël. “Daarna wordt de locatie weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.” Volgens onze adviseur maakt het feit dat het om een R&D-project gaat, dus puur op onderzoek en ontwikkeling gericht, dit zogeheten Solar Field extra bijzonder.

DIVERSE OPSTELLINGEN

“Er komen heel diverse opstellingen van zonnepanelen, met bijvoorbeeld verschillende hoogten, andere invalshoeken en ook met uiteenlopende soorten panelen”, legt Daniël uit. “Daarbij worden onder meer de mogelijkheden voor agrarisch dubbelgebruik onderzocht, de invloed van de pv-panelen op flora en fauna en de effecten van schaduwwerking.”

‘DUURZAAMHEID SPEERPUNT BIJ LBP|SIGHT ‘

Daniël Verburg heeft de afgelopen jaren met veel plezier aan het project gewerkt. “Duurzaamheid is bij LBP|SIGHT al vele jaren een speerpunt, zoals ook bijvoorbeeld circulariteit steeds belangrijker wordt. Dus is het mooi dat wij onze kennis en expertise voor dit innovatieve project van ECN-TNO kunnen inzetten.”

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Daniël  Verburg
Daniël
Verburg
Adviseur ruimtelijke ordening