Onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) voor de NVM

20-04-2017

We zijn gestart met een landelijk onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De opdracht is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). We gaan inventariseren wat nu precies de problemen rond de VAB zijn. Verder onderzoeken we welke nieuwe mogelijkheden er voor de gebouwen zijn.

Lees verder

Onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) voor de NVM

DOORN IN HET OOG 

Leegkomende boerderijen zijn voor steeds meer mensen een doorn in het oog. Door verwaarlozing van de gebouwen gaat de landschappelijke kwaliteit hard achteruit. Bovendien zorgen de VAB’s op het platteland steeds meer voor illegale en soms zelfs criminele activiteiten, zoals wietkwekerijen. 

HELDERE VISIE EN HANDLEIDING

“De NVM wil zich ook in het landelijke gebied een bijdrage aan maatschappelijke discussies leveren”, zegt onze adviseur Jolan Knol. “Maar daarvoor is een heldere visie nodig. Zeg maar: een handleiding waarmee makelaars, maar ook gemeenten, uit de voeten kunnen.” 

De NVM heeft ons benaderd, omdat wij ook bij dit onderwerp landelijk dekkend werken. De NVM wil weten wat het huidige overheidsbeleid inhoudt en wat er thematisch speelt. Ook het toepassen van duurzaamheidsprincipes maakt deel uit van ons onderzoek. 

PILOTPROJECT NOORD-BRABANT

We zijn bezig met het voorbereiden van een pilotproject in Noord-Brabant. “Samen met de provincie, de gemeenten en een groep agrariërs willen we tot een gebiedsvisie komen”, zegt Knol. “Juist die samenhang leidt voor alle betrokkenen tot de beste oplossing,” 

‘POSITIEF GESPREK’

De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. “Kortgeleden hebben we een zeer positief gesprek gehad met de provincie Noord-Brabant”, meldt de onderzoeker. “Binnenkort praten we verder, onder meer over het belang van duurzaamheid.” Ook staan gesprekken met Brabantse gemeenten op het programma. 

‘TOEPASBAAR EN HELDER’

De bedoeling is dat de resultaten van ons onderzoek vooral praktisch toepasbaar en helder zijn. De problemen zijn globaal wel bekend, maar moeten preciezer in kaart worden gebracht. Opdrachtgever NVM moet er concreet mee aan de slag kunnen. 

Ons team in dit onderzoek bestaat naast Jolan Knol uit Hans Geleijns en Arend Dijkstra. We werken samen met advocatenbureau Goorts + Coppens. Vanuit dat bureau zijn Niels Crooijmans en Patrick Grijpstra betrokken. 

Eerder verscheen in het Financieele Dagblad een opinieartikel van Jolan Knol over dit onderwerp: Actie nodig tegen verloedering platteland.