Online basiscursus 'Geluid in de Omgevingswet'

18-08-2022

Geluid speelt vaak een belangrijke rol bij besluiten over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet brengt veel nieuwe regels over de omgang met geluid met zich mee. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een omgevingsplan dat nieuwe geluidbelastende activiteiten of geluidgevoelige gebouwen gaat toelaten.

Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet treden de nieuwe geluidregels naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 in werking. Voor iedereen die te maken heeft met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industriële bedrijven, is het zaak zich tijdig voor te bereiden op de nieuwe regels. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) en dBVision de cursus ‘Geluid in de Omgevingswet’ op 26 en 27 september 2022. 

Lees verder

Online basiscursus 'Geluid in de Omgevingswet'

Inhoud van de cursus

In de cursus gaan we in op de volgende onderwerpen: 

•    Omgevingswet algemeen

•    Weg en spoor met geluidproductieplafonds

•    Weg en spoor zonder geluidproductieplafonds

•    Industrieterreinen met geluidproductieplafonds

•    Activiteiten

•    Woningbouw

•    Mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Cursisten krijgen toegang tot een website met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

Doelgroep

De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen en industriële bedrijven.

Praktische informatie

Docenten: Chris Weevers (LBP|SIGHT), Frank Elbers (dBvision) en Erik Roelofsen (NSG). Zij zijn direct betrokken geweest bij het maken van de nieuwe geluidregels. 

Groepsgrootte: kleine groepen van maximaal vijftien deelnemers. 

Datum: de cursus bestaat uit twee dagdelen en vindt plaats op: 

  • 26 en 27 september 2022, van 13.00 tot circa 17.00 uur.

Kosten: € 390, exclusief 21% btw.

Meld u nu aan!

Stuur een e-mail naar Lieneke van Haaren via lieneke.vanhaaren@nsg.nl o.v.v. Basiscursus Geluid in de Omgevingswet, uw NAW- en bedrijfsgegevens en eventueel een referentienummer/contactpersoon voor op de factuur.

Bezoek voor meer informatie over de cursus de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.