17 augustus 2023

Online basiscursus ‘Geluid in de Omgevingswet’

Geluid speelt vaak een belangrijke rol bij besluiten over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet brengt veel nieuwe regels over de omgang met geluid met zich mee. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een omgevingsplan dat nieuwe geluidbelastende activiteiten of geluidgevoelige gebouwen gaat toelaten.

Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet treden de nieuwe geluidregels op 1 januari 2024 in werking. Voor iedereen die te maken heeft met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industriële bedrijven, is het zaak zich tijdig voor te bereiden op de nieuwe regels. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) en dBVision de cursus ‘Geluid in de Omgevingswet’ op 18 en 19 september 2023.

Geluid in de Omgevingswet

INHOUD VAN DE CURSUS

In de cursus gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Omgevingswet algemeen
 • Weg en spoor met geluidproductieplafonds
 • Weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
 • Industrieterreinen met geluidproductieplafonds
 • Activiteiten
 • Woningbouw
 • Mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Cursisten krijgen toegang tot een website met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

DOELGROEP

De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen en industriële bedrijven.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Docenten: Chris Weevers (LBP|SIGHT), Frank Elbers (dBvision) en Erik Roelofsen (Nederlandse Stichting Geluidshinder). Zij zijn direct betrokken geweest bij het maken van de nieuwe geluidregels.

Groepsgrootte: kleine groepen van maximaal vijftien deelnemers.

Datum: de cursus bestaat uit twee dagdelen en vindt plaats op twee momenten:

 • maandag 18 september 2023, van 13.00 tot 17.00 uur
 • dinsdag 19 september 2023, van 13.00 tot 17.00 uur

Kosten: € 390, exclusief 21% btw.

AANMELDEN

Wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar Lieneke van Haaren via lieneke.vanhaaren@nsg.nl. Vul de volgende gegevens in:

 • Onderwerp: ‘Basiscursus Geluid in de Omgevingswet’
 • Je NAW- en bedrijfsgegevens
 • Eventueel een referentienummer of contactpersoon voor op de factuur

Bezoek voor meer informatie over de cursus de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Vakgebieden (1)

Adviseurs (1)

Adviseur Chris Weevers
Chris
Weevers
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening