Het online managementsysteem MIDAS – voordelen en uitleg

Het online managementsysteem MIDAS faciliteert de gebouwbeheerder, de QHSE- en de KAM-professional met hun compliancewerkzaamheden. Met MIDAS voldoet een bedrijf aantoonbaar aan eisen uit wetten, regels en normen. Ook is het mogelijk om de voortgang van bedrijfsdoelstellingen en -processen aantoonbaar aan te sturen en te bewaken. MIDAS is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

Lees verder

Het online managementsysteem MIDAS – voordelen en uitleg

De juiste vertaalslag voor u als gebruiker

We hebben MIDAS ontwikkeld met de uitgebreide vakkennis en jarenlange ervaring van onze adviseurs. MIDAS is hét instrument om zo goed mogelijk om te gaan met wetten, regels, normen, doelstellingen en processen.

Waarom MIDAS zo goed werkt voor bedrijven? Omdat we veel van de inhoud weten én weten op welk niveau deze inhoud voor u relevant is.

  • U krijgt begrijpelijke informatie voorgeschoteld. In MIDAS vindt u een heldere, op maat vertaling van alle wetten en regels.
  • U weet precies waar u aan toe bent. Elke wet is namelijk voorzien van een drempelwaarde: wanneer is de wet van toepassing? Dit geldt ook voor een minimumeis: waar moet ik tenminste aan voldoen? 
  • U borgt compliance, omdat u een taak aan een wettelijke eis verbindt. Taken zijn altijd SMART en voor de uitvoerende overzichtelijk geformuleerd. Ook kan de verantwoordelijke via taken de voortgang bijhouden. 
  • U werkt met juiste, actuele informatie over wetten en regels. Deze informatie actualiseren we tenminste twee keer per jaar. En wijzigen wetten en regels vaker? Dan verwerken we dit ook. 
  • U bent altijd op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en de voortgang van taken. Is er nieuws? Dan krijgt u als gebruiker namelijk een melding via e-mail en in MIDAS.

Compleet en voor elk bedrijf op maat ingericht

MIDAS is geschikt voor alle milieu- en arbowetgeving. Hieronder vallen ook de gebouwgebonden regels vanuit het Bouwbesluit. Onder wetgeving verstaan we ook de EU-regels en de gedelegeerde wet- en regelgeving zoals normen en richtlijnen. Daarnaast kunt u ook uw eigen omgevingsvergunningen of bijvoorbeeld taken uit handhavingbezoeken in MIDAS zetten. Kortom, wij beheren een deel van MIDAS, maar ook ú kunt het systeem zelf verder vullen naar behoefte. 

Onze adviseurs richten de applicatie voor elk bedrijf op maat in: met alle relevante eisen uit de wet- en regelgeving, normen, contracten en andere afspraken. U kunt de onderdelen van MIDAS gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar gebruiken. En de instellingen op het gebied van notificaties, rechten en rollen? Die richten we helemaal naar wens van u als klant in.

Inzicht in één oogopslag

Met MIDAS heeft u inzicht in de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen. Ook kunt u deze meetbaar en concreet maken. De taken die onder de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen vallen, zijn persoonsgebonden. De gebruiker ziet dus alleen de voor hem of haar geldende taken. En een overzicht van de stand van zaken bekijkt u in één oogopslag.

MIDAS: overal makkelijk te gebruiken

MIDAS wordt aangeboden als Software as a Service (SaaS). Dit houdt in dat u geen programma’s hoeft te installeren: gebruikers hebben op elk apparaat met een internetverbinding toegang tot MIDAS. Wel zo makkelijk! Ook is MIDAS responsive ontworpen. Dit betekent dat u MIDAS kunt gebruiken op een tablet, desktop én smartphone. Op elk apparaat is MIDAS eenvoudig in gebruik.