23 september 2022

Oplevering woontoren Bolero (project Sonate), Den Haag

Op maandag 19 september 2022 was het zover: de oplevering van woontoren Bolero, onderdeel van het project Sonate in het Spuikwartier. Het hoogbouwproject ligt om de hoek van cultuurhuis Amare, een ander project waar we vanuit LBP|SIGHT nauw bij betrokken waren. Voor Bolero adviseerden we op het gebied van bouwakoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.

Bolero, Den Haag - © Boele & Van Eesteren

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Woontoren Bolero bestaat uit 18.210 m2 bruto-vloeroppervlakte aan wonen, in de vorm van 188 twee-, drie- en vierkamerappartementen. Daarnaast is er 285 m2 bruto-vloeroppervlakte aan commerciële ruimtes te vinden. Na contractvorming schakelde Boele & van Eesteren ons in voor advies over brandveiligheid, bouwakoestiek en bouwfysica.

Hooggeluidbelaste locatie

Emiel van Wassenaar, senior adviseur brandveiligheid en bouwfysica, vertelt meer: “Bij de start waren we onderdeel van het ontwerpteam. We hielpen mee bij het uitwerken van het ontwerp op de vakgebieden brandveiligheid, bouwakoestiek en bouwfysica, en bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Extra aandachtspunt voor dit project is dat Bolero op een hooggeluidbelaste locatie ligt. In de onderste lagen van het gebouw zijn daarom speciale voorzieningen opgenomen om te kunnen voldoen aan het geluidbeleid.”

Brandveiligheid van de gevel

Omdat er sprake is van hoogbouw was er ook extra aandacht voor de brandveiligheid. Emiel: “In overleg met de veiligheidsregio Haaglanden kwamen we al snel tot een ontwerp waarin alle partijen zich konden vinden. In het gebouw bevindt zich een grote hoeveelheid brandveiligheidsinstallaties, die we ­– in samenwerking met de architect en installatieadviseur – hebben uitgewerkt in het ontwerp. Ook de brandveiligheid van de gevel was vanuit de veiligheidsregio Haaglanden een belangrijk aandachtspunt. In nauw overleg met de aannemer en leverancier is daarom een robuust en veilig ontwerp voor de prefab gevel gecreëerd, waarmee we op voorhand al akkoord kregen op het voldoen aan de brandveiligheidseisen.”

Integraal brandveiligheidsconcept

Ook na de vergunningverlening en de start van de bouw bleven we betrokken bij het project, aldus Emiel. “We vervullen een ondersteunende rol voor de uitvoerende partijen, en staan klaar om in te springen of te adviseren bij vragen. Ook zijn we betrokken bij de ondergrondse parkeergarages onder Sonate en cultuurhuis Amare (voorheen onderwijs- en cultuurcomplex OCC). We werken aan een integraal brandveiligheidsconcept, in opdracht van de gemeente Den Haag. Vanwege onze adviesrol bij de projecten Amare, Sonate en het Spuikwartier in het algemeen, zijn we op de hoogte van alle brandveiligheidsconcepten. Zo kunnen we het brandveiligheidsvraagstuk integraal benaderen.”

Over het Spuikwartier, Den Haag

Het Spuikwartier, gelegen in het centrum van Den Haag, zit midden in een flinke make-over. Amare vormt het culturele centrum van het gebied, met daaromheen drie hoge torens. De woontoren Bolero wordt nu opgeleverd; Adagio (circa 90 meter hoog) is in realisatie. De ontwikkeling van de derde toren, Cantate, moet nog worden opgestart. De torens Bolero en Adagio bieden onderdak aan honderden woningen en verschillende bedrijfsruimtes.

Ook de drie parkeergarages onder het Spuikwartier – de Stadhuisgarage, Turfmarktgarage en Spuigarage (onder Amare) – zijn of worden nog opgeknapt. LBP|SIGHT was en is nauw betrokken als adviseur bij de projecten Amare, Bolero en de drie parkeergarages.

Meer informatie over Sonate

**Een samenwerking tussen Reggeborgh VastgoedVolkerWesselsDelta Development Group

Medewerkers (3)

Adviseur Emiel van Wassenaar
Emiel
van Wassenaar
Adviseur brandveiligheid en bouwfysica, vennoot
Adviseur Rob Dekkers
Rob
Dekkers
Adviseur bouwakoestiek
Adviseur Gérard van Oosteren
Gérard
van Oosteren
Adviseur brandveiligheid