De plussen en minnen bij de waardering van zonneweiden

Marc Lindhout en Thijs van Rossum (2019)

Vaak wordt naar zonneweiden gekeken als een makkelijk verdienmodel voor de ontwikkelaar. Maar wat zijn de verdiensten? Waar is dit van afhankelijk? En hoe kan  de grondeigenaar hierbij inschatten wat een redelijke vergoeding is voor het beschikbaar stellen van zijn of haar grond? 

Onze collega's Marc Lindhout en Thijs van Rossum schreven hierover een artikel in De Landeigenaar.