01 juli 2021

Synergie zonne- en windenergie

De markt voor zonne-energie is flink groeiende, mede dankzij de energietransitie die de komende jaren nodig is. Recent werd de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een zonnepark in Warmenhuizen, gelegen onder een bestaande lijnopstelling van windturbines. Daniël Verburg, senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, vertelt over de combinatie van zonne- en windenergie, die steeds vaker voorkomt.

Zonnepark Warmenhuizen

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

HERNIEUWBARE ENERGIE

Daniël: “Met het Energieakkoord is beoogd de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Een van de doelstellingen van dit akkoord is een aandeel van zestien procent hernieuwbare energieopwekking in 2023. Windturbines op land en op zee zijn een belangrijk voorbeeld van hernieuwbare energie, net als zonne-energie uit zonneparken. We zien steeds vaker dat windturbines en zonnepanelen elkaar goed aanvullen en zo een ‘energielandschap’ van groene stroom vormen.”

DE VOORDELEN

De combinatie van zonne- en windenergie op één locatie biedt diverse voordelen. “De infrastructuur aanwezig voor windturbines kan tevens aangewend worden voor zonnepanelen. Het gebruik van een reeds aanwezige elektriciteitskabel scheelt aanzienlijk in de investeringskosten.”

“Daarnaast is er sprake van een stabielere stroomopwekking. Dat komt omdat de zon vaak minder schijnt als het hard waait, en andersom. Het aandeel zonne-energie is in de zomer hoger en het aandeel windenergie in de winter, waardoor je een efficiëntere benutting van de netaansluiting hebt en daarbij het hele jaar door een betrouwbaardere stroomopwekking.”

ZONNEPARK IN WARMENHUIZEN

In Warmenhuizen wordt een ‘solar park’ van ongeveer 4,5 hectare ontwikkeld onder een windpark, dat een bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio.Vanuit LBP|SIGHT verzorgden we de gehele aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende onderzoeken. Lees meer over dit project.

Adviseurs (1)

Adviseur Daniël  Verburg
Daniël
Verburg
Adviseur ruimtelijke ordening