4 juli 2022

TNO, CIRCO en LBP|SIGHT ontwikkelen tool waarmee bedrijven zelf hun milieu-impact kunnen berekenen

De milieu-impact van producten snel en eenvoudig zelf in kaart brengen? Dat kan met een nieuwe, kosteloze Self Assessment-tool voor levenscyclusanalyses (LCA’s). De tool – ontwikkeld door TNOCIRCO en LBP|SIGHT, met ondersteuning van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) – biedt maakbedrijven, logistieke dienstverleners en reparatiebedrijven meer inzicht in hun milieu-impact.

Tool milieu-impact

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

LCA ALS BASIS VOOR DUURZAME PRODUCTSTRATEGIEËN

Verduurzamen is onderwerp van gesprek bij veel bedrijven. Om te verduurzamen, is het essentieel om te weten hoe de milieu-impact van organisaties en producten is opgebouwd. LCA’s bieden hierbij uitkomst, maar zijn specialistisch, kostbaar en tijdsintensief. Vaak vormt dit een drempel voor bedrijven om aan de slag te gaan met het meten en verbeteren van hun milieu-impact.

TNO, CIRCO en LBP | SIGHT bundelen daarom hun kennis en ervaring in de nieuwe Self Assesment-tool. Bedrijven kunnen de tool inzetten om snel en eenvoudig een basisscreening te doen van hun producten en diensten. De tool is gratis beschikbaar voor iedereen. De kennispartners, ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), willen zo organisaties duurzaam en circulair in beweging krijgen.

Jeannette Levels-Vermeer, CIRCO Expertteam en senior adviseur duurzaamheid bij LBP|SIGHT: “Door te begrijpen welke milieu-impact jouw producten maken over de gehele levenscyclus, kun je ook ontdekken hoe je dit kan verbeteren. In de tool kun je bijvoorbeeld gemakkelijk spelen met materiaalkeuzes en interventies om zo tot nieuwe, duurzamere productstrategieën te komen.”

INZICHT IN DE OORSPRONG VAN MILIEU-IMPACT

Van materialen, bewerkingen en distributie tot en met gebruik en einde levensfase: de Self Assessment-tool kan één of meerdere levensfases modeleren en analyseren. Zo krijgen bedrijven inzicht in de oorsprong van de milieu-impact van een product. De tool biedt ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld de impact van levensduurverlenging of het verschil tussen twee productontwerpen.

Uniek aan de tool is dat deze transparant is over de gebruikte data en scenario’s. Zo is direct duidelijk wat er wordt berekend. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om eigen data toe te voegen. De uitkomsten geven concrete oplossingsrichtingen voor de verduurzaming van productontwerpen. Juist omdat een LCA complex is, maakt de tool gebruik van versimpelde weergaven. Dit betekent wel dat voor een preciezer inzicht het alsnog aan te bevelen is om een adviseur op het gebied van LCA’s of milieuproductverklaringen in te schakelen.

De Self Assesment-tool is voor het eerst gepresenteerd tijdens het CIRCONNECT Expert Café Impactmeting en Levenscyclusanalyse. Hier is de achtergrond en werking van de tool toegelicht. Het Expert Café is hier terug te kijken.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot