Transformatie meelfabriek Leiden: uitdaging in geluidisolatie

30-06-2016

Vele jaren is gediscussieerd over de nieuwe bestemming, maar nu wordt dan eindelijk serieus gewerkt aan de herbestemming en nieuwbouw van de voormalige meelfabriek ‘De Sleutels’ aan de Oostelijke Singelrand in Leiden. We adviseerden vooral rond de bouwfysica en bouwakoestiek.

Lees verder

Transformatie meelfabriek Leiden: uitdaging in geluidisolatie
Transformatie meelfabriek Leiden: uitdaging in geluidisolatie
Transformatie meelfabriek Leiden: uitdaging in geluidisolatie
Transformatie meelfabriek Leiden: uitdaging in geluidisolatie

Transformatie en nieuwbouw

In en bij de voormalige meelfabriek, die in 1988 sloot, komt een complex voor wonen, horeca, kunstateliers, een hotel, congressen en recreatieve en sportvoorzieningen. “Wij waren met een team van adviseurs betrokken bij twee prominente onderdelen van het complex”, zegt ir. Sara van der Valk, bij LBP|SIGHT vooral actief op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid. 

Namelijk bij de transformatie van twee bestaande en met elkaar verbonden gebouwen, het Molengebouw en het Riffellokaal, en bij het nieuwbouwdeel, de Singeltoren.

Het te transformeren deel wordt volgend jaar opgeleverd en de nieuwbouw is medio 2018 gereed.

'Een uitdaging'

Met name de geluidisolatie van het Molengebouw en het Riffellokaal, waar luxe appartementen komen, stelden we voor een uitdaging, vertelt Sara van der Valk. “De mooie staalconstructie in die gebouwen moet zichtbaar blijven en omdat we moesten meten in één grote ruimte, met zelfs grote gaten tussen de verdiepingen, was het moeilijk een inschatting te maken van de geluidisolatie in de toekomstige situatie.” 

Bij geluidmetingen is het gebruikelijk in een ruimte veel geluid te produceren en dan te meten in een andere ruimte wat ervan overblijft. “Dat ging hier niet, dus moesten we iets anders bedenken”, aldus de adviseur bouwfysica. “We hebben de staalconstructie aan het trillen gebracht en via trillingmetingen vervolgens de bijdrage van de staalconstructie op de geluidisolatie bepaald, om zo een inschatting te maken van de nieuwe te verwachten situatie”, legt ze uit. “In dit project hadden we te maken met verschillende specialistische werkzaamheden. Vandaar dat we hieraan sinds eind vorig jaar met een uitgebreid team hebben gewerkt.”

Koudebruggen

Omdat het hele complex, dat de naam De Meelfabriek gaat dragen, een industrieel karakter moet krijgen, komt ook een groot deel van de draagconstructie van het uit beton, glas en aluminium opgetrokken nieuwbouwdeel aan de buitenkant. “Ook dat betekende voor ons een uitdaging, omdat we flink moesten rekenen aan de koudebruggen”, aldus Van der Valk. 

Doordat het buitendeel van de constructie veel kou vangt, koelt de constructie binnen al snel te veel af. Met dat gegeven moesten we bij de thermische isolatie natuurlijk rekening houden.

Impuls

We maakten de vergunningsaanvraag gereed om in te dienen en inmiddels zijn de woningen in de verkoop gegaan en zal eind dit jaar met de bouw worden begonnen. Het totale complex De Meelfabriek moet, aldus de gemeente Leiden, ‘een veelbelovende impuls voor de stad’ worden, waar tal van functies samen komen.