8 januari 2019

Twintig bandeninzamelingsbedrijven RecyBEM-gecertifieerd

Vanaf 1 januari zijn er twintig bandeninzamelingsbedrijven RecyBEM-gecertificeerd. Deze bedrijven zorgen tot en met 2021 voor een gestructureerde en efficiënte inzameling en verwerking van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Wij controleerden als onafhankelijke partij of de inzamelaars voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid en brandpreventie.

De inzamelaars tonen met het RecyBEM-certificaat aan dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, brandveiligheid en brandpreventie. Ook laten zij zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem werkt volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

RecyBEM

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

KWALITATIEVE EN PROFESSIONELE INZAMELINGSBEDRIJVEN

Eens per drie jaar certificeren onafhankelijke partijen de kandidaat inzamelaars voor RecyBEM. Kees van Oostenrijk, directeur van RecyBEM: “Wij willen het kwaliteitsniveau van de bandeninzameling bevorderen door samen te werken met professionele inzamelingsbedrijven die voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.”

CERTIFICERING DOOR ONAFHANKELIJKE PARTIJEN

De RecyBEM-certificering van bandeninzamelingsbedrijven wordt door onafhankelijke partijen uitgevoerd. SGS Nederland toetst of de inzamelaars voldoen aan de eisen op het gebied van bedrijfsvoering. Wij inspecteren vervolgens op locatie of ze ook voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid en brandpreventie. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde Beoordelingscriteria brandveiligheid. Samen met de inzamelaar maken we afspraken om eventuele tekortkomingen op te lossen.

Daarbovenop doet RecyBEM jaarlijks een audit om te controleren of de inzamelaars de contractuele verplichtingen nakomen.

INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE AUTOBANDEN

RecyBEM zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden voor het gestructureerd inzamelen van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt en voor de milieuverantwoorde verwerking hiervan. De RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven halen de banden gratis op bij garages en bandenservicebedrijven. De inzameling gebeurt volgens het principe: een oude band voor een nieuwe band. Komt een nieuwe of gebruikte autoband voor het eerst op de Nederlandse markt? Dan wordt daarvoor een oude band ingezameld.

Voor de verwerking van de ingezamelde banden werkt RecyBEM samen met RecyBEM-gecertificeerde bandenverwerkingsbedrijven. Deze bedrijven scheiden de componenten rubber, staal en textiel. Ook granuleren zij het rubber. Op deze manier halen de inzamelingsbedrijven het contractueel verplichte percentage materiaalgebruik.

EEN SCHONER MILIEU

Jaarlijks halen inzamelbedrijven ongeveer 8,5 miljoen autobanden op. Hiervan wordt ruim negentig procent gerecycled en hergebruikt. Kees van Oostenrijk: “Het RecyBEM-systeem levert grondstoffen en energie op. We besparen jaarlijks zo’n 24 miljoen kilo rubber en bijna 6 miljoen kilo staal. Met ons systeem vermijden we bovendien ruim 65 miljoen kilo CO₂ -uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 430 miljoen autokilometers of de aanplant van 430.000 nieuwe bomen.”