24 april 2019

Bestemmingsplan Kerkewaard onherroepelijk vastgesteld

Eind 2017 heeft gemeente Neerijnen het bestemmingplan voor bedrijventerrein Kerkewaard vastgesteld. Dat plan is nu onherroepelijk. Dit houdt in dat distributiecentrum Nedcargo toestemming heeft gekregen om zijn opslaglocatie in Haaften te verdubbelen. We hebben het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken opgesteld: in opdracht van de eigenaar Van Uden Group en in samenwerking met de gemeente Neerijnen.

Bestemmingsplan Kerkewaard

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

DEFINITIEVE RUIMTELIJKE VERANDERING

Met de uitspraak van de Raad van State is de ruimtelijke verandering van het gebied definitief geregeld. Nedcargo kan de opslaglocatie in Haaften verdubbelen van 40.000 m2 naar 80.000 m2 en een overslagkade voor containers realiseren.

EFFICIËNTIE- EN MILIEUVERBETERING

De schaalvergroting is cruciaal voor Nedcargo – in de Benelux de gespecialiseerde logistieke dienstverlener van houdbare levensmiddelen. Volgens Paul van der Vleuten, senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening kan het distributiecentrum nu een belangrijke slag slaan.

Meer waarde binnen de logistiek
“Alleen met een schaalvergroting kun je de distributie van alle levensmiddelen veel efficiënter inrichten. Breng je meer levensmiddelenproducenten samen in één warehouse? Dan kun je de beladingsgraad van de vrachtwagens verbeteren. En om dat te kunnen, heb je volume nodig”, legt hij uit.

Minder CO2
Paul vervolgt: “Naast minder ritten door vollere vrachtwagens levert het vervoer met binnenvaartschepen ook voordeel op. Dit vermindert de filevorming rond Rotterdam.” Dit alles leidt tot milieuverbetering: minder vrachtwagens op de weg, dus minder CO2.

GROENE INPASSING IN DE OMGEVING

Onderdeel van de plannen is de groene inpassing van het plan in de omgeving. Hierover heeft Werkgroep Kerkewaard, een groep van bewoners en belanghebbenden, in het bestemmingsplantraject meegedacht. De werkgroep was ingesteld op verzoek van de gemeenteraad.

De plannen voor de groene inpassing worden nu gerealiseerd. Een element hiervan is de groene aanplant op het gebied tussen het dorp en het nieuwe warehouse.

KANS VOOR NIEUW TRACÉ VOOR DE WATERKERING

Eén van de ideeën van de werkgroep was het verleggen van de waterkering naar de nieuwe kade. Ook hier hebben we vooruitgang geboekt. Zo zijn met het Waterschap Rivierenland afspraken gemaakt over de kosten van een verhoogde kade langs de overnachtingshaven van de Kerkewaard. Het waterschap is op dit moment bezig met deze procedure. Het ziet ernaar uit dat deze mooie kan verzilverd wordt.

GROENE KANSEN VOOR DE OUDE WAALBANDIJK

De waterkeringsfunctie van de oude Waalbandijk vervalt bij de verlegging van de waterkering. Daardoor wordt dit deel van de Kerkewaard binnendijks en kan de oude Waalbandijk een andere functie krijgen. Paul van der Vleuten: “De Waalbandijk kan anders ingericht worden, bijvoorbeeld als groene landschapszone.”

Lees ook ons eerdere artikel ‘Bestemmingsplan Kerkewaard: veel belangen zien te combineren

Medewerkers (1)

Adviseur Paul  van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot