Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest

18-03-2021

Bos, weiden en waterpartijen. Het hoofdhuis vormt samen met verschillende gerestaureerde bijgebouwen en boerderijen een van oorsprong Middeleeuwse nederzetting. Dat is Landgoed Baest in een notendop. Dit landgoed van zo’n 500 hectare, gelegen in de Brabantse gemeente Oirschot, hebben we sinds begin dit jaar in ons beheer.

Paul Kindt, senior rentmeester, mag zich directeur-rentmeester van het landgoed noemen: “Deze taak mag ik met een enorme mate van vrijheid uitvoeren. Het bestuur van het landgoed heeft ons bedrijf het vertrouwen gegeven om het beheer te professionaliseren en te verduurzamen.”

Lees verder

Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest
Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest
Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest
Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest
Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest
Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest
Verdere professionalisering en verduurzaming voor Landgoed Baest

Een directe klik met het bestuur van Landgoed Baest

“Het is best bijzonder dat we dit landgoed in beheer krijgen”, vertelt Paul Kindt. “Doorgaans zijn landgoederen vaak lang in beheer bij dezelfde partij. In dit geval werd ik op de man af gevraagd of ik eens wilde kennismaken met de eigenaresse en met het bestuur van Landgoed Baest. Zij waren namelijk op zoek naar een nieuwe rentmeester. En het klikte meteen: sinds begin dit jaar hebben wij als LBP|SIGHT dit landgoed in beheer.”

Professionalisering als bijzonder aspect van het beheer

Er zijn tal van mogelijkheden om Landgoed Baest verder te professionaliseren. Dat maakt dit beheer volgens Paul Kindt zo bijzonder. “Zo vallen de medewerkers als de tuin-/bosbaas, het onderhoudsteam en het secretariaat onder de leiding van de directeur-rentmeester”, vertelt hij. “Ik heb met hen de verantwoordelijkheden en targets bepaald. Het is mooi te merken dat deze stappen meteen zorgen voor een nieuwe energie bij de medewerkers.” 

Ook moet er op arbeidsvoorwaardelijk gebied het een en ander gebeuren. Zo lijkt het Paul verstandig om, voor de medewerkers die nu niet onder een CAO vallen, aansluiting te zoeken bij een CAO voor bos- en natuurterreinmedewerkers.

Maar, de professionalisering van het landgoed kan wat hem betreft op allerlei terreinen. “Onder andere voor het beheer van dit bijzondere landgoed zie ik mooie meekoppelkansen met andere specialismen binnen onze organisatie, zoals duurzaam bodembeheer, circulariteit, verduurzaming van monumenten en, heel specifiek, het gebruik van hout als bouwmateriaal.”

Een goede relatie voor de lange termijn

Ook voor de lange termijn is er werk aan de winkel. Het langetermijnbeleid moet opnieuw op de agenda komen, net als de financiële meerjarenbegroting voor het landgoed. Waar wil het landgoed naartoe? En hoe zorgen we ervoor dat dit financieel haalbaar is? Paul Kindt: “Deze zaken mogen we volledig vormgeven, op basis eigen inzicht en ervaring.” Daarom wil hij, zeker in de begintijd, regelmatig op het landgoed aanwezig zijn. “Je moet fysiek aanwezig zijn om een goede relatie op te bouwen met het secretariaat en de medewerkers van het landgoed.”

Ambities die reiken tot buiten de landgoedgrenzen

“Maar onze plannen blijven niet beperkt tot de landgoedgrenzen”, vervolgt Paul. Een paar jaar geleden heeft het landgoed een groot aangrenzend complex aangekocht waar een biologisch centrum op het gebied biologische zaadteelt en veredeling (verbetering van tuinbouwgewassen) in ontwikkeling is. “Voor dit centrum ontwikkelen we een plan met daarin hoge en scherp geformuleerde ambities. Zo zien we het voor ons dat we hét biologisch centrum van Europa worden.”

Naast ambities op Europees niveau, ziet Paul Kindt ook regionaal kansen. “Op een steenworp afstand van Landgoed Baest ligt Landgoed Rozephoeve - een landgoed dat we ook in ons beheer hebben. De landgoederen samen hebben een sterkere positie op politiek vlak en ook bij de belangenbehartiging. En dat heeft voordelen. Juist bij het beheer van landgoederen heb je immers ook te maken met externe zaken, zoals recreatie- en RO-beleid en met nieuwe milieumaatregelen.”

Verduurzaming van de natuur

Toch ziet Paul naast alle mogelijkheden ook weleens iets dat minder fraai is: “Er is sprake van boomsterfte in het relatief grote bosareaal van Landgoed Baest.” Het bosareaal is grotendeels ingeplant met fijnspar, de boomsoort die het bekende vurenhout levert. Met name de fijnspar heeft de afgelopen zomers veel last gehad van droogte. Door de droogtestress is deze boomsoort in sterke mate aangetast door een schorskever, bekend als de letterzetter. 

Gelukkig kijkt Paul Kindt ook hier met praktisch inzicht naar: “We bekijken nu welke boomsoorten we terug kunnen planten. Door te kiezen voor boomsoorten die beter in Nederland passen én die tegen de droogte kunnen, maken we de natuur op het landgoed een stuk duurzamer.”