Waar is het bosbeleid gebleven?

Waar is het bosbeleid gebleven? En wie zit er eigenlijk op te wachten? Het Vakblad natuur bos landschap gaat deze maand in op deze vraag. Onze adviseur Paul Kindt vindt dat zorgelijk. "Maar gelukkig zijn de particuliere grondeigenaren heel erg eigenwijs en doen ze wat ze zelf willen", zegt Kindt in het artikel.  

Geen deugdelijke bosbeheer

De rentmeester geeft aan dat hij niet alleen een bosbeleid mist, maar dat hij ook vindt dat het huidige natuurbeleid een deugdelijk bosbeheer in de weg zit. Er is minder beleid dan in 1984 toen er areaal- en productiedoelstellingen waren. "Dat hoeft nog niet eens zo erg te zijn, maar je ziet dat het soortenbeleid en het exotenbeleid ervoor zorgen dat je als bosbouwer een aantal houtsoorten niet eens meer kunt aanplanten. 

Houtproductie minder sexy dan grasland of heide 

Kindt ziet veel liever dat het natuurbeleid de mogelijkheid biedt om op voormalige landbouwgronden een rijk en gevarieerd bos te zetten. Maar provincies willen dit niet. Hij snapt niet waarom. "Ik denk dat houtproductie minder sexy is dan bijvoorbeeld een blauwgrasland of heideterrein." 

Eigenwijze eigenaren 

"Nu hebben we het geluk dat particuliere eigenaren, die overigens samen de helft van het Nederlandse bos beheren, heel erg eigenwijs zijn en vaak toch doen wat ze zelf willen. En dus zullen ze hun kans grijpen als ze iets aan het bos kunnen verdienen terwijl ze het ook duurzaam in stand houden."