Wat is er precies mis met het pachtbeleid?

BOERENBUSINESS

De Federatie Particulier Grondbezit heeft bij minister Carola Schouten laten merken dat er onvrede is over de verlaagde pachtnormen. Volgens de FPG leiden deze normen, in combinatie met fiscale druk, tot het faillissement van het huidige pachtbeleid. Tijd voor uitleg van onze rentmeester Paul Kindt, bestuurslid bij de FPG.

Lees verder

Wat is er precies mis met het pachtbeleid?

ZELF AFSPRAKEN MAKEN

Kindt vindt dat een verandering van beleid noodzakelijk is. Het uitgangspunt van het beleid zou moeten zijn dat verpachters en pachters in staat gesteld worden om zélf afspraken te maken, zodanig dat beide partijen tevreden zijn.

Lees het interview

Lees hier het complete interview met Paul Kindt: Wat is er precies mis met het pachtbeleid?