01 september 2020

Windpark Goyerbrug Houten mag er komen, aldus de rechter

Ontwikkelaar Blue Bear Energy mag van de bestuursrechter in Utrecht verder gaan met het realiseren van het windpark Goyerbrug in de gemeente Houten. Die had afgelopen najaar vergunning verleend voor de bouw van vier windmolens, maar omwonenden tekenden daartegen bezwaar aan.

Zij vrezen onder meer geluidsoverlast in het gebied ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Maar de rechter vindt het maatschappelijk belang van duurzame energie zwaarder wegen dan de individuele belangen van de omwonenden. Vandaar dat onze opdrachtgever Blue Bear Energy, die al sinds 2009 aan het project werkt, groen licht heeft gekregen en Goyerbrug mag bouwen. Volgens het bedrijf uit Houten kan Goyerbrug straks alle huishoudens in de gemeente van duurzame energie voorzien.

Windpark Goyerbrug Houten

ONAFHANKELIJKE ONDERZOEKEN BELANGRIJK

Een belangrijk element in de afwegingen van de rechter vormden de onderzoeken die we als onafhankelijk adviesbureau hebben gedaan ter onderbouwing van het verlenen van de vergunning. “Het was een ingewikkeld vraagstuk”, zegt Hans Geleijns. “We moesten alle aspecten van de fysieke leefomgeving onderzoeken. Het ging onder meer om het te verwachten geluid, de slagschaduw en de externe veiligheid van de molens.” Overigens hadden we Blue Bear Energy ook al bij de vergunningsaanvraag ondersteund.

VERGUNNING TERECHT VERLEEND

Volgens de rechter kon de gemeente Houten op grond van de resultaten van de onderzoeken door LBP|SIGHT aantonen dat de vergunning terecht is verleend. “Natuurlijk produceren windmolens wel geluid, maar niet zodanig dat de bezwaren van de omwonenden overeind bleven, aldus de uitspraak van de rechtbank”, legt Hans uit. Intussen zijn de bezwaarmakers in beroep gegaan bij de Raad van State. Hans Geleijns: “Gezien de heldere argumentatie van de rechter verwacht ik daar geen andere uitspraak. Die eventuele zitting zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet.”

ZITTING IN OPVALLENDE SETTING

Overigens vond de zitting van de Utrechtse bestuursrechter in een opvallende setting plaats. “Het was één van de eerste zaken van de rechtbank na de lockdown”, vertelt Hans. “Vanwege alle beperkingen mochten van elke partij slechts twee personen fysiek in de zittingszaal aanwezig zijn. En er waren ook maar twee virtuele verbindingen per partij via Skype met de rechtbank toegestaan. Maar er waren natuurlijk veel meer deskundigen dan die twee per partij bij de zaak betrokken en die moesten ook antwoord kunnen geven op vragen van de rechter.”

‘VERLENGDE VIRTUELE ZITTINGSZAAL’

Bij LBP|SIGHT werd daar echter iets op gevonden. “We realiseerden bij ons op kantoor een verlengde virtuele zittingszaal met een goede camera en groot scherm en een skypeverbinding met de zaal in Utrecht”, aldus Hans Geleijns. “Het was een experiment en natuurlijk moesten we de anderhalve meter en andere maatregelen in acht nemen, maar de zaak verliep uitstekend”, kijkt hij terug. “Iedereen die een vraag moest beantwoorden of om andere redenen aan het woord moest komen, kreeg daarvoor alle gelegenheid. En dat dankzij de high tech aanpak in ons gebouw.”

MEER WETEN OVER WINDPARK GOYERBRUG?

Wilt u meer weten over Windpark Goyerbrug, onze rol hierin en over de vergunningaanvraag? Lees dan ons artikel over Windpark Goyerbrug uit januari 2019 en het vervolgartikel uit november 2019.

Adviseurs (1)

Adviseur Hans Geleijns
Hans
Geleijns
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot