Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

2008 -nu

Het grootste windpark van Nederland ligt in de Noordoostpolder. We ondersteunen sinds 2008 initiatiefnemer Koepel Windenergie Noordoostpolder bij de realisatie van het park, onder meer met advies, onderzoek en berekeningen voor het MER, het Rijksinpassingsplan en de vergunningaanvragen.

Lees verder

Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder
Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder
Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder
Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

MER windturbines

We adviseerden vanaf het begin van het project over veiligheid, geluidaspecten en slagschaduw voor het milieu-effectrapport (MER), voor de vergunningsprocedures en voor het Rijksinpassingsplan. Het MER vergelijkt de effecten van windturbines met een hoog en een laag vermogen. Ook is het verschil in afstand tussen de turbines onderzocht.

VOORLICHTING over windturbinegeluid

We speelden ook een rol in de voorlichting over deze aspecten. Als we het draagvlak voor windenergie willen behouden, dan moeten we daar heel secuur mee omgaan. 

Er is veel onduidelijkheid over het geluid dat windturbines produceren. Om daaraan een einde te maken maakten we een video over windturbinegeluid. Deze animatie lieten wij zien tijdens de voorlichting over het windpark. 

Hoevéél decibellen een windmolen produceert, is bekend en goed te berekenen. Maar het is vaak onduidelijk of windmolens geluidoverlast geven. Ons windteam maakte op de bijeenkomsten het geluidniveau van windturbines hoorbaar.

GROOTSTE  WINDPARK VAN NEDERLAND

De Koepel Windenergie Noordoostpolder realiseert in de Noordoostpolder een windpark van 86 turbines met een vermogen van maximaal 450 MW. Het grootste windpark van Nederland bestaat uit vijf deelprojecten, drie op land en twee in het IJsselmeer. 

De landprojecten zijn drie enkelvoudige lijnen met een gezamenlijk vermogen van 190 MW. De turbines worden geplaatst langs de Zuidermeerdijk, de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk. Het park zal zo’n 400.000 huishoudens van schone duurzame elektriciteit voorzien.

We hebben inmiddels ruim 800 windturbineprojecten op onze naam staan en zijn betrokken bij de totstandkoming van de eerste milieuwetgeving voor windturbines in Nederland. 

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen energie.

Gerelateerde artikelen
Expertises

Energie

Meer over Energie

Geluid en trillingen

Meer over Geluid en trillingen

Milieu

Meer over Milieu