Bijlandse Waard

Zandwinning, natuurontwikkeling en rivierverruiming. Dat zijn de drie pijlers van het project ‘Bijlandse Waard’ in opdracht van baksteenproducent Bylandt Straatbaksteen. Vanuit het project Rijnwaardense Uiterwaarden ontstond dit deelproject.

Lees verder

Bijlandse Waard

Bijlandse Waard 

In het gebied rondom de rivierkundige hoofdkraan van Nederland moet meer ruimte voor water komen, zodat de waterstand uiteindelijk met 11 centimeter zakt. Bijzonder is dat dit gebeurt door een combinatie van deelprojecten van zowel publieke als private partijen. Daarnaast wordt er 500 ha nieuwe riviernatuur gerealiseerd. Uiterwaard Bijlandse Waard, ‘achtertuin’ van steenfabriek Bylandt, is 1 van deze deelprojecten. 

Zandwinning 

Een robuuste nieuwe natuur-inrichting voor de Bijlandse Waard borgt op toekomstbestendige wijze een veiliger hoogwaterafvoer in combinatie met nieuwe riviernatuur. Ook de beleefbaarheid van het gebied wordt vergroot. Zandwinning is hierbij de financiële ‘groene’ motor. De vergunningverlening is grotendeels afgerond, de start van de uitvoering is voorzien voor 2017. 

LBP|SIGHT adviseert Bylandt als huisadviseur. Voor Bijlandse Waard betekende dit onder meer een proactieve, strategische advisering aan Bylandt, planvorming voor gehele uiterwaard en deelproject, het initiëren van dit deelproject, het smeden van een alliantie met zandwinner Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen als mede-initiatiefnemer, de projectleiding voor de eerste fase van de ontwikkeling van dit projectinitiatief, het uitvoeren en aansturen van onderzoeken voor vergunningaanvragen en aanspreekpunt voor mede-initiatiefnemer Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen.

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen water.