De Dageraad, Amsterdam

Onderzoek naar thermische verbetering van rijksmonument

Het Rijksmonument ‘De Dageraad’ in Amsterdam omvat circa 350 woningen. In opdracht van woningcorporatie De Alliantie deden we bouwfysisch onderzoek naar de mogelijkheid om de woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

EERDERE RENOVATIES

De Dageraad is gebouwd in de periode tussen 1923-1930. Dertig jaar geleden werd het complex al ingrijpend gerenoveerd. Tussen 2000 en 2005 was er ook een kleine renovatie. De woningen kregen onder andere een energiezuinige cv-ketel (HR-107) en werd de ventilatie verbeterd met mechanische afzuiging.

De Dageraad, Amsterdam

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VERBETERING THERMISCHE KWALITEIT

De thermische kwaliteit van de woningen kan nog verbeterd worden. De spouwloze gevels zijn niet voorzien van voorzetwanden of isolatie aan de buitenkant. Ook daken en beganegrondvloeren kunnen nog verbeterd worden op het gebied van isolatie. Ramen en kozijnen zijn niet voorzien van isolatieglas.

De bewonerscommissie heeft woningcorporatie De Alliantie benaderd met het voorstel om de woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken. De Alliantie schakelde LBP|SIGHT in om bouwfysisch onderzoek te doen naar deze mogelijkheden.

De Dageraad, Amsterdam

REKENING HOUDEN MET MONUMENTAAL KARAKTER

We onderzochten maatregelen die oplossing bieden voor de klachten van de bewoners en bijdragen aan de beperking van het energiegebruik. Wel is het daarbij belangrijk dat de maatregelen geen afbreuk doen aan het monumentale karakter en de uitstraling van het complex. Uiteraard mogen er ook geen bouwfysische bezwaren zijn voor de te treffen maatregelen.

De Dageraad, Amsterdam

RENDABELE INVESTERINGEN

We hielden bij ons onderzoek en advies ook rekening met de praktische haalbaarheid van de maatregelen. Ze moeten uitgevoerd kunnen worden terwijl de bewoners in hun woningen blijven wonen. Ook moesten de maatregelen kosten-efficiënt zijn: de investering moest wel in verhouding staan met een energiebesparing.

Ons onderzoek en onze adviezen bundelden we in een heldere rapportage. Op basis daarvan kunnen De Alliantie en de bewonerscommissie verder in beraad gaan over de renovatiemogelijkheden.

MEER OVER DE AMSTERDAMSE SCHOOL

De bouwstijl ‘Amsterdamse school’ (sinds 1916) wordt getypeerd door het gebruik van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het expressionisme. Kenmerkend is het gebruik van veel baksteen en de versieringen in de gevels. Het gebouw De Dageraad is een ontwerp van de befaamde architecten Kramer en De Klerk.

LBP|SIGHT werkte al aan meerdere projecten die in Amsterdamse School-stijl gebouwd zijn, zoals Het Schip en Spaarndam 2.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Henk Versteeg
Henk
Versteeg
Adviseur bouwfysica en bouwakoestiek, vennoot