2011 – heden

DierenPark, Amersfoort

Advies over ruimtelijke ordening, onteigening en erfpacht bij herinrichting N221

De gemeente Amersfoort gaat de N221 over een traject van 2,5 kilometer opnieuw inrichten. Dit project ‘Westelijke ontsluiting’ heeft grote gevolgen voor DierenPark Amersfoort. Wij adviseerden het dierenpark bij dit project. We zetten onze kennis over ruimtelijke ordening, onteigening en erfpacht in, en onderhandelden namens het park met de gemeente.

DierenPark, Amersfoort

17.000 M² GROND NODIG

Het tracé van de weg gaat in de nieuwe situatie over bestaand terrein van DierenPark Amersfoort. De gemeente heeft dus grond van het dierenpark nodig. Totaal gaat het om ruim 17.000 m²:

  • een deel is eigendom van DierenPark Amersfoort;
  • een deel wordt gepacht (erfpacht) door DierenPark Amersfoort;
  • een deel wordt gehuurd door DierenPark Amersfoort.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

GEVOLGEN VOOR HET DIERENPARK

De aanleg van de westelijke ontsluiting heeft gevolgen voor verschillende faciliteiten van het dierenpark. Vooral de gevolgen voor het parkeerterrein zijn groot.

Door de herinrichting komen 465 van de 950 parkeerplaatsen te vervallen. Dat is bijna de helft van de parkeercapaciteit. Voor een dierenpark met vele bezoekers is een goede parkeervoorziening dichtbij het park natuurlijk van groot belang voor een goede exploitatie.

RUIMTELIJKE ORDENING – ZIENSWIJZE

In het oorspronkelijke plan had de gemeente een verderop liggend terrein in gedachten om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren. Dat terrein lag echter een stuk verder weg van het dierenpark dan de huidige parkeervoorziening.

Onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening dienden zienswijzen in en zochten naar een andere oplossing. Die vonden we in de vorm van een parkeergarage op een gedeelte van het huidige parkeerterrein. Het bestemmingplan werd aangepast.

DierenPark, Amersfoort

ONTEIGENING

Omdat de Gemeente Amersfoort grond nodig heeft die gedeeltelijk eigendom is van DierenPark Amersfoort, gingen de partijen in overleg. De gemeente en het dierenpark wilden er graag in goed overleg uitkomen en het onteigeningstraject bij de rechter voorkomen.

Onze onteigeningsexpert berekende de schadeloosstelling: de financiële compensatie voor de vermogensschade, financieringsschade en bijkomende schade.

Het dierenpark is met de gemeente uiteindelijk tot een goede overeenstemming gekomen. Om het verlies van 465 parkeerplaatsen te compenseren, komt er een parkeergarage bij het DierenPark. De directie van het dierenpark is erg tevreden met deze uitkomst.

ERFPACHT

In de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en het dierenpark stond opgenomen dat de canon elke tien jaar herzien kan worden. Er staat echter niet in vastgelegd hoe de canon herzien moet worden, alleen dat het ‘in onderling overleg’ gaat.

Onze erfpachtadviseur maakte een voorstel voor een heldere procesafspraak. Deze afspraak creëert duidelijkheid en voorkomt vervelende situaties in de toekomst voor beide partijen.

Vervolg

De verwachting is dat in 2017 met de werkzaamheden wordt gestart en dat in 2022 het gehele project is afgerond. Meer informatie: www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting.

Medewerkers (2)

Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot
Adviseur Ed  Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluidhinder, milieu en ruimtelijke ontwikkeling, vennoot