Gebiedsvisie De Logt, Landgoed Rozephoeve

Creatieve nieuwe plannen voor ontwikkeling landgoed

Als rentmeesters van Landgoed Rozephoeve in Oisterwijk creëerden we een gebiedsvisie voor de ontwikkeling van het landgoed. In de visie ‘De Logt’ zijn de plannen beschreven voor de realisatie van enkele bouwkavels, een windpark en de omvorming van percelen naar natuur.

We zijn als rentmeester van het landgoed de trekker & duwer van het totale project. Niet alleen van de vorm, maar ook van de inhoud. Met veel creativiteit ontwikkelden onze rentmeesters nieuwe plannen voor het landgoed. De provincie Noord-Brabant heeft Landgoed Rozephoeve benoemd tot voorbeeldproject.

ONTWIKKELING LANDGOED

In 2010 startte Landgoed Rozephoeve met de plannen voor de ontwikkeling van het landgoed. De aanleiding voor deze plannen was dat er nieuwe economische dragers voor de financiering van een aantal projecten gevonden moesten worden. We keken vooral naar de maatschappelijke waarde van de nieuwe plannen voor het landgoed in plaats van de waarde in geld.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VEEL AANDACHT VOOR NATUUR

Het landgoed zet met de nieuwe visie in op de ontwikkeling van natuur. Het oude beekdal van de Rosep wordt bijvoorbeeld hersteld in samenwerking met waterschap De Dommel.

Rond het voormalige mobiliteitscomplex aan de Oirschotsebaan wordt een aantal percelen omgevormd naar natuur. Zo ontstaat er een zachtere overgang tussen de landbouw en de natuur op het landgoed. Ook zijn er herstelwerkzaamheden aan de natuur verricht.

In het kader van duurzaam beheer graast er een schaapskudde rond het voormalige MOB-complex. De kudde heeft een onderkomen gevonden in het voormalige mobilisatiecomplex, dat is omgevormd tot schaapskooi.

WINDPARK KATTENBERG-REEDIJK

Binnen de gebiedsvisie De Logt is de realisatie van een windmolen opgenomen. Landgoed Rozephoeve is één van de initiatiefnemers van het Windpark Kattenberg-Reedijk. Dit kleine windpark bestaat uit vier windturbines die gesitueerd zijn langs de A58. De windturbines kunnen 8500 huishoudens voorzien van groene stroom.

Een gedeelte van de energieopbrengst gaat naar de gemeenten Oirschot en Oisterwijk. Daarmee willen de gemeenten de realisatie van lokale duurzame projecten stimuleren. Eén van de windmolens staat op grond van Landgoed Rozephoeve. De windmolen vormt een nieuwe economische drager voor het landgoed.

REALISATIE BOUWKAVELS

De gebiedsvisie bevat plannen voor het creëren van vier bouwkavels, twee in Oirschot en twee in Oisterwijk. Eén van de woningen in Oisterwijk wordt een groter bouwwerk dat opvalt in het landschap. De andere woningen krijgen het karakter van een poortwoning. De opbrengsten van de kavels komen ten goede aan de instandhouding van het landgoed, de natuur en het landschap.

SAMENWERKING EN VOORLICHTING

De gebiedsvisie ontwikkelden we in samenwerking met de Provincie, gemeenten, Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel en de pachters van het landgoed. Bij onze werkzaamheden hoorde ook het informeren van de omwonenden van het landgoed over de plannen voor de gebiedsontwikkeling.

Adviseurs (1)

Adviseur Arend Dijkstra
Arend
Dijkstra
Rentmeester, vennoot