Herontwikkeling voormalig Knorr-terrein Loosdrecht

2016

Tot 2008 was de Knorr-fabriek gevestigd in Loosdrecht. Dit gebied is herontwikkeld tot een hoogwaardig woonpark met 54 nieuwe huurappartementen en 41 nieuwe grondgebonden koopwoningen. Wij hebben de projectontwikkelaar geadviseerd op de gebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Lees verder

Herontwikkeling voormalig Knorr-terrein Loosdrecht

Onderzoek en advies LBP|SIGHT

In opdracht van ReShape Properties hebben we onderzoeken gedaan en advies uitgebracht op de gebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Daarnaast is een akoestisch onderzoek gedaan en zijn op basis daarvan de geluidsafschermende maatregelen bepaald om aan de eisen van het gemeentelijk geluidbeleid te kunnen voldoen.

Integrale aanpak

Wij hebben geadviseerd van de voorlopig ontwerpfase tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning. De advieswerkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd. Door onze integrale aanpak van de verschillende aspecten in de ontwerpfase konden optimale ontwerpkeuzes gemaakt worden.