Logement aan de Vecht, Breukelen

Ruimtelijke onderbouwing voor hotel in monumentaal pand

Voor de realisatie van een hotel in een monumentaal pand in Breukelen moest een ruimtelijke procedure gevolgd worden. Onze adviseurs stelden de ruimtelijke onderbouwing op en beoordeelden de relevante milieuaspecten.

LANDELIJK GEBIED RONDOM DE VECHT

Het huidige bestemmingsplan is het plan ‘Landelijk gebied rondom de Vecht’. In dit bestemmingsplan zijn de gronden waarop het Logement aan de Vecht wordt gerealiseerd, bestemd als woondoeleinden.

© Logement aan de Vecht

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

IN STRIJD MET BESTEMMINGSPLAN

In het kader van het beoogd aantal vierkante meters aan hotel was het transformatieproject in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om het hotel toch te kunnen realiseren, was het nodig om een separate planologische procedure te volgen. Hiervoor stelden we een ruimtelijke onderbouwing op.

VERGUNNINGEN

Naast de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan waren ook andere vergunningen noodzakelijk om het Logement aan de Vecht te kunnen realiseren. Het ging om de activiteiten ‘bouwen’ en ‘monument’. Uiteindelijk zijn alle benodigde vergunningen geregeld. Het logement is in 2015 gerealiseerd.

© Logement aan de Vecht

RIJKSMONUMENT

Het herenhuis aan de Straatweg 30 in Breukelen stamt uit de 18e eeuw. Het pand heeft een vloeroppervlakte van in totaal circa 545 m2 en een inhoud van circa 1.500 m3. Vanwege de cultuurhistorische waarde en schoonheid is de buitenplaats door de rijksoverheid als rijksmonument aangemeld.

Het historische pand behoort tot de buitenplaats ‘Vrede en Rust’. Deze buitenplaats aan de Vecht ligt in een landschappelijk aantrekkelijk gebied dat tegelijkertijd ook goed vanuit de stad bereikbaar is. Lees meer over het hotel.

Vakgebieden (1)