2016 – heden

Maanplein, Den Haag

Meerdere disciplines ingezet bij transformatie kantoorcomplex

Een grootschalig kantorencomplex in Den Haag wordt de komende jaren getransformeerd. Het wordt een dynamisch gebied met een mix van wonen en werken. Onze adviseurs konden in dat project veel van de disciplines van LBP|SIGHT inzetten.

IN KORTE TIJD AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING GEREED

Het kantorencomplex ‘The Green Campus’ aan het Maanplein werd van 1999 tot 2001 voor KPN ontwikkeld. De twaalf gebouwen (80.000 m2) kwamen grotendeels leeg te staan, doordat KPN het complex verliet. BRECOD (ontwikkelcombinatie van Borghese Real Estate en COD) kocht het complex vervolgens. Dat was in september 2016. Binnen vier maanden daarna moest de Omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de transformatie van de eerste zes gebouwen. Wij werden ingeschakeld om die uitdaging in die korte tijd aan te gaan. Het lukte onze adviseurs om de vergunningaanvraag in januari 2017 gereed te hebben. Daardoor kan de verbouw van het complex in mei 2017 beginnen.

Maanplein, Den Haag

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VEEL BELANGEN

Naast de tijdsdruk en de grootschaligheid was ook de breedte van de opdracht interessant voor ons. We adviseerde onder meer in ruimtelijke ordening, toetsing van het bouwbesluit en op diverse milieuaspecten. Omdat wonen en bedrijvigheid in het gebied moeten worden gecombineerd, speelden veel belangen een rol.

Maanplein, Den Haag

GEUROVERLAST IN KAART

Zo kwamen bij de advisering industriegeluid en verkeerslawaai aan de orde. Geluidhinder door de bedrijven en nabij gelegen wegen moest voor de woningen worden beperkt. Bijzondere aandacht vroeg de geuroverlast van een Asfaltcentrale in de directe omgeving. Onze adviseurs brachten die mogelijke overlast in kaart. Dat deden ze aan de hand van de omgevingsvergunning. Daarbij is uitgegaan van de maximaal vergunde productiecapaciteit. De geurblootstelling op de nieuwe woningen bleek acceptabel te zijn. De transformatie van ‘The Green Campus’ past in de plannen van de gemeente Den Haag. Die wil het hele gebied ‘De Binckhorst’ veranderen in een gemengd woon- werkgebied. In een latere fase worden er nog meer woningen gerealiseerd. Mogelijk komen er ook een hotel, kleinschalige detailhandel, creatieve bedrijvigheid en horeca.

Medewerkers (2)

Adviseur Michiel  Hagenouw
Michiel
Hagenouw
Adviseur bouwfysica, vennoot
Adviseur Ed  Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluid en trillingen en milieu, vennoot