2013 – 2014

NAM, Schoonebeek

Geluidreductie van laagfrequent geluid

Een van de installaties van NAM in Schoonebeek, Drenthe zorgde voor een hinderlijk brommend geluid. Tot op zo’n 300 meter rondom de installatie hadden omwonenden last van deze installatie. NAM nam contact op met LBP|SIGHT om te laten onderzoeken waardoor dit geluid werd veroorzaakt en wat er aan te doen valt. We hebben metingen uitgevoerd en op basis daarvan adviezen gegeven om dit brommend geluid te reduceren.

TECHNISCHE UITDAGING

De technische uitdaging van dit project was bijzonder. En ook de vraag wat de exacte oorzaak is van de overlast. Laagfrequent geluid aan grote installaties is namelijk lastig te verminderen: het kan diverse oorzaken hebben.

Onze aanpak was als volgt:

  • geluidhinder vaststellen in de omgeving
  • geluidmetingen verrichten om de oorzaak te detecteren
  • het in kaart brengen bij welke bedrijfssituatie de geluidhinder optreedt
  • berekeningen maken van de luchtstroming in de installatie
  • praktische adviezen geven om de geluidhinder te beperken
NAM, Schoonebeek

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

OORZAAK IN BEELD

Onder andere op basis van deze stappen hebben we de oorzaken in beeld kunnen brengen. We ontdekten dat de luchtstroming voor en achter de verbrandingsluchtventilator een belangrijke rol speelde. Met behulp van CFD-stromingsberekeningen hebben we praktische adviezen opgesteld om deze luchtstroming te verbeteren. Met deze adviezen kon het geluid aanzienlijk gereduceerd worden.

SUCCESVOL ADVIES

De NAM heeft ons adviesrapport in uitvoering gebracht. Met zeer positieve resultaten: de laagfrequente geluiden aan de ketel zijn aanzienlijk afgenomen.

Lees ook het artikel op de website van Comsol ‘Acoustic and Flow Analysis to Reduce Boiler Hum‘, door oud-collega Theo Campmans.

Vakgebieden (1)

Medewerkers (1)

Adviseur Ton  Kerkers
Ton
Kerkers
Adviseur lawaaibeheersing, milieu en trillingen, vennoot