Onderzoek CO2-emissies in de bouw

Integraal sturen met energie- en milieuprestatiegerelateerde CO2-emissies

Samen met Stichting Bouwkwaliteit (SBK) voeren we een onderzoek uit CO2-emissies in de bouw. Het beoogde doel van het onderzoek is om de energie- en milieuprestatiegerelateerde CO2-emissies in gelijke eenheden uit kunnen drukken. Zo kan daar integraal op worden gestuurd.

STRATEGIEËN OM KLIMAATOPGAVE IN TE VULLEN

De klimaatopgave in de gebouwde omgeving is één van de belangrijkste uitdagingen voor de bouw en het daaraan gerelateerd bedrijfsleven de komende jaren. Het uiteindelijke doel is CO2-reductie. Duurzaam, circulair en energieneutraal bouwen zijn enkele veelgehoorde strategieën om dit doel te bereiken.

Onderzoek naar CO2-emissie in de bouw

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

CO2-EMISSIES UITDRUKKEN IN GELIJKE EENHEDEN

Het onderzoek moet het mogelijk maken om de CO2-emissies van de strategieën in gelijke eenheden uit te drukken. Alleen zo kunnen er meetbare ambities worden geformuleerd. Ook is de doelstelling om een basisniveau in de regelgeving te realiseren, waarbij we met het onderzoek in beeld krijgen wat de markt aankan.

Enkele vragen die we onderzoeken:

  • Welke strategieën voor energieneutraal en circulair bouwen zijn er?
  • Hoe verhouden de strategieën zich tot elkaar?
  • Hoe verhouden de strategieën zich tot de voorschriften in het Bouwbesluit?
  • De vragen onderzoeken we met een praktijktoets en aan de hand van twaalf referentieobjecten. Op basis van beide onderzoeksresultaten maken we een aanzet voor een voorspellend model voor de potentiële CO2-winst voor de nationale gebouwde omgeving.

INTEGRALE KWALITEITSZORG STIMULEREN

De SBK wil met deze samenwerking de integrale kwaliteitszorg in de bouw stimuleren. Wil je daar prestatiegericht op kunnen sturen? Dan zijn transparante, eenduidige en controleerbare bepalingsmethoden, gekoppeld aan procedures en protocollen voor kwaliteitsborging in de bouw onmisbare elementen. Op basis hiervan kunnen partijen onderling afspraken maken over de te realiseren prestatie. Ook kan de overheid dan een basisniveau in regelgeving opnemen.

Vakgebieden (2)

Medewerkers (1)

Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot